Zjamtjuzjny fortsatt i kläm i fängelset

Ibland, senast i dag, kommer knapphändiga rapporter om den belarusiske människorättsförsvararen Michail Zjamtjuzjnys tillvaro i fängelset.

Som iöst.nu tidigare rapporterat dömdes han 2015 till sex och ett halvt års fängelse för att ha försökt spionera på kriminalvården. Rättegången ägde rum bakom lyckta dörrar och vad jag förstår är inte alla omständgheter i fallet helt klarlagda, men människorättsorganisationen Vjasna betraktar honom som politisk fånge. Bedömningen grundar sig i att han snärjdes i en fälla av KGB, en fälla som gillrades efter att han hade varit med och startat människorättsorganisationen Platforma.

Platforma verkade för fångars rättigheter. Zjamtjuzjnyj, tidigare chef för ett universitetslaboratorium och engagerad i utvecklandet av fordon med alternativa drivmedel, hade tidigare själv tillbringat fem år i fängelse för förskingring efter att ha vägrat samarbeta med KGB mot sina överordnade. Vad jag förstår ansåg han att det satt många oskyldiga i fängelserna i Belarus.

Han greps i augusti 2014, efter att en annan av Platformas ledare, Andrej Bandarenka, också hade dömts till fängelse efter några fylleincidenter där KGB-provokatörer också kan ha spelat en roll. Domen mot Zjamtjuzjny föll som sagt ett år senare. Han har alltså varit frihetsberövad i dryg fem år och har därmed, förhoppningsvis, inte mer än ett och ett halvt kvar.

Fängelsetiden har dock präglats av konflikter med – eller snarare förföljelse från – fängelseadministrationen. De senaste åren har det handlat om att han vägrat godta att placeras i en särskild grupp fångar. Det handlar om så kallade lågstatusfångar. I dagens belarusiska fängelser lever en sovjetisk tradition vidare där vissa fångar – i likhet med Indiens kastlösa – betraktas som oberörbara och där den som vistas bland dessa själv blir oberörbar. Bakom Zjamtjuzjnys vägran ligger också hot om våld från andra fångars sida.

Till följd av denna upprepade vägran tillbringar han nästan all tid i straffcell, isolerad från andra fångar. Enligt den senaste underrättelsen – som är tre veckor gammal – hade han efter ännu ett tio dagar långt disciplinstraff i sådan cell fått höra från anstaltsledningen att de fångar som hotat honom nu var omplacerade. Väl tillbaka i fånggruppen fick han dock veta att bäddarna i just hans del av cellen var fyllda med oberörbara.

Återigen vägrade han att vistas där. Konsekvensen blev tio nya dagar i straffcell. Dessutom berövades han ett besök, formellt för att han inte städat cellen. Zjamtjuzjny menar att han aldrig försummat någon städning men att fångvaktarna om de vill ändå kan hitta damm utan större svårighet. Det är bara att hoppas att han fortsätter härda ut.