Bloggar på iöst.nu

Vi skriver mest om Ryssland och Belarus, men ibland även om andra länder i Östeuropa.

Martin Uggla

Ordförande i Östgruppen. Han har lång erfarenhet av arbete med frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa, med särskilt fokus på Belarus.

Tobias Ljungvall

Journalist och informationshandläggare på Östgruppen. Han har under många år bevakat den politiska utvecklingen i Ryssland och Belarus.

Gästbloggen

Öppen för flera skribenter som bidrar med texter av olika slag.