Välkommen till iöst.nu

iöst.nu är en samlingsplats för Östgruppens informationsspridning och opinionsbildning om demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi i Östgruppen har följt utvecklingen under många år och är idag en av Sveriges främsta informationskällor på området.

Här finner du aktuella nyheter och tankeväckande texter om människorättssituationen i Östeuropa. Vi skriver mest om Ryssland och Belarus, men ibland även om andra länder i regionen.

Östgruppen verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige och EU. Om du är mer nyfiken på vad vi arbetar med kan du besöka vår hemsida. Du hittar oss även på Twitter och Facebook.

This site was tested on VMs under Proxmox