Välkommen till iöst.nu

iöst.nu är en samlingsplats för Östgruppens informationsspridning och opinionsbildning om demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi i Östgruppen har följt utvecklingen under många år och är idag en av Sveriges främsta informationskällor på området.

Här finner du aktuella nyheter och tankeväckande texter om människorättssituationen i Östeuropa. Vi skriver mest om Ryssland och Belarus, men ibland även om andra länder i regionen.

Östgruppen verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige och EU. Om du är mer nyfiken på vad vi arbetar med kan du besöka vår hemsida. Du hittar oss även på Twitter och Facebook.