13 benådade av 100 på lista

13 av de 100 personer som var med på den ”systemoppositionelle” Jury Vaskresenskys nådelista har beviljats benådning av Lukasjenka, meddelar statsmedier i dag. De flesta av de benådade har minderåriga barn.

Som iöst.nu då rapporterade överlämnade Jury Vaskresensky, som försöker organisera en lojal systemopposition, listan med de hundra namnen till Aljaksandr Lukasjenka vid dennes ”stora samtal med presidenten” 9 augusti. Vaskresensky sade sig även gå i god för samtliga på listan. De flesta av namnen på listan var inte offentliga och detsamma gäller än så länge för dem som nu verkligen benådas.

Benådningen sker i samband med den nyinstiftade helgdagen för nationell enighet 17 september, till minne av Sovjets annektering av de dåvarande polska territorierna i spåren av Hitlers invasion av det landet.

Inte alla av de benådade kommer att få sin straff helt avskrivna, en del av dem kommer i stället att flyttas till öppna anstalter.

I en tv-intervju förklarar ordföranden i presidentens benådningskommission Volha Tjuprys att nio av de 13 benådade har minderåriga barn, och att detta spelat stor roll i avvägningen om huruvida de ska rekommenderas benådning. Även om Lukasjenka uppdragit åt kommissionen att granska hela Vaskresenskys lista betonar hon också att benådningsförfarandet är individuellt och förutsätter att vederbörande själv skriver en nådeansökan, vilket alltså inte alla tycks ha gjort. Det slutgiltiga beslutet om benådning fattas av Lukasjenka.

Tjuprys förklarar också att en fjärdedel av personerna på listan ännu inte har laga-kraft-vunna domar vilket gör att de ännu inte kan komma i fråga för benådningsförfarandet. Ytterligare en del ska ha misskött sig i fängelset eller ha använt våld vilket gör att de inte heller kan komma i fråga för benådning. Andra har begått vapen-, narkotika- eller korruptionsbrott, uppger Tjuprys, och en del är tidigare straffade.

De flesta av de benådade har enligt Tjuprys begått sitt brott via internet och uppgett att de inte själva förstod vad de gjorde.

Vaskresensky säger på sitt nyinrättade engelska twitterkonto att han välkomnar Lukasjenkas ”betydande och barmhärtiga steg i syfte att försona det belarusiska samhället”. Vaskresensky gästade i förra veckan det stora ekonomiska forumet i polska Karpacz – något som väckte skandal i Polen – och han tycks nu vara inställd på att nå ut även till en västlig målgrupp.

Han är sedan förra året flitigt medverkande i belarusisk stats-tv. Detta sedan han släppts ur KGB:s häkte, där han tillbringat två månader såsom medarbetare i presidentutmanaren Viktar Babarykas stab. Vaskresenskys team, som kallar sig De demokratiska krafternas runda bord, har en längre lista på över sjuhundra personer som de helst skulle vilja se benådade. De söker kontakt med dessa i syfte att få dem att be om nåd.

Landets människorättsorganisationer, där några av ledarna nu själva sitter fängslade, har erkänt ett liknande antal (i dagsläget 671) personer som politiska fångar.