20 år sedan Lukasjenka upprättade diktaturen

Lukasjenkas folkliga stöd har varit starkare än det är i dag, men redan i folkomröstningen 1996 var deltagandet i förhandsomröstningen misstänkt högt. Ett tecken på det valfusk som skulle bli regel i följande val.
Lukasjenkas folkliga stöd har varit starkare än det är i dag, men redan i folkomröstningen 1996 var deltagandet i förhandsomröstningen misstänkt högt. Ett tecken på det valfusk som skulle bli regel i följande val.

I dag 24 november är det tjugo år sedan Aljaksandr Lukasjenka genomförde den folkomröstning, som förde in Belarus på diktaturens väg.

Lukasjenka hade sedan han valts till presidentposten sommaren 1994 visat tydliga diktatoriska drag. Inför folkomröstningen i november 1996 inledde därför ett antal ledamöter i parlamentet, då fortfarande kallat Högsta sovjet, ett riksrättsförfarande.

Även parlamentets talman Semjon Sjaretski deltog i detta.

Att avsätta Lukasjenka misslyckades dock. Dels förhalade ordföranden i Konstitutionsdomstolen, Valer Tichinja, riksrättsförfarandet. Dels anlände företrädare för den ryska statsledningen – däribland premiärminister Viktor Tjernomyrdin – till Minsk för att medla mellan sidorna. Detta resulterade i en kompromissöverenskommelse. Flera parlamentsledamöter drog tillbaka sina underskrifter från riksrättsanmälan. Antingen för att de trodde på överenskommelsen eller för att de utsattes för påtryckningar från presidentadministrationen.

Överenskommelsen kom dock aldrig att ratificeras och ignorerades av Lukasjenka, som i slutändan med stöd av folkomröstningsresultatet upplöste parlamentet och koncentrerade i stort sett all makt i sina egna händer. Ett nytt tvåkammarparlament instiftades som sedan dess aldrig innehållit mer än någon enstaka oberoende ledamot.

I en artikel av statsvetaren Aleksej Klaskovskij på naviny.by konstateras att Lukasjenka sedan dess försökt frysa tiden, i en auktoritär kommandoekonomisk samhällsmodell, och att detta straffat sig genom de senaste årens ekonomiska kris. Detta vid sidan av att Belarus saknar både demokrati och samarbetsavtal med EU.

Källa: naviny.by