23 september trolig dag för parlamentsval

Lidzija Jarmosjyna

Ordföranden i den Centrala valkommissionen – Lidzija Jarmosjyna –  meddelar att det mest sannolika datumet för höstens parlamentsval i Belarus (Vitryssland) är den 23 september.

Jarmosjyna ger fortfarande inte några besked om huruvida valövervakare från Osse/Odihr kommer att bjudas in till valet:

– Det är en mycket komplicerad fråga med tanke på de beslut som EU har fattat på senare tid. Därför kommer det beslutet att fattas av president Lukasjenka och utrikesdepartementet. Men det blir en fulltalig delegation övervakare från OSS, säger Jarmosjyna.

Osse/Odihr har underkänt alla politiska val i Belarus under Lukasjenkas tid vid makten, medan övervakarna från OSS lika konsekvent har erkänt valresultaten

Källa: Interfax