77 procent påstås ha röstat i lokalval

Enligt preliminära officiella siffror deltog 77,05 procent av väljarna i de belarusiska lokalvalen, som avslutades i går söndag. Oberoende observatörer hölls på avstånd från rösträkningen.

Inga oppositionella rapporteras ha vunnit i någon av landets drygt artontusen valkretsar. Inför valet hade oppositionspartierna sagt att de inte heller tänkte ställa upp med mer än sammanlagt några hundra kandidater, varav många sedan dessutom nekades att ställa upp i valet. En uppfattning var att myndigheterna ville minimera okontrollerad inblandning i valet för att i fred kunna blåsa upp officiella siffror över valdeltagandet.

Centrala valkommissionens ordförande hade i förväg uttryckt en förhoppning om att deltagandet skulle nå upp i 70 procent, en siffra som av många betraktas som orealistisk, inte minst mot bakgrund av att valen på många håll sker utan alternativa kandidater. Förväntningen tycks dock alltså ha uppfyllts med råge.

Samordnaren för oppositionens gemensamma valövervakning, Valer Uchnaljou, säger i en kommentar till nyhetsbyrån BelaPAN att det inför valet också fanns en förväntan att regimen skulle släppa in ett mindre antal demokrater i de lokala församlingarna – liksom man släppte in två sådana i parlamentet i 2016 års val.

Så blev det dock inte, konstaterar han.

– Valen visade att myndigheterna inte vill genomföra någon liberalisering. De vill inte ändra på systemet, för att inte riskera dess sammanbrott.

Han menar också att valet genomfördes ”med ännu större cynism” än vanligt.

Landets ledande människorättsorganisationer Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén organiserade en separat och oberoende valövervakning. Under den gångna veckan har de rapporterat om en rad oegentligheter runtom i landet. Någon sammanfattande analys har man dock ännu inte publicerat.

På sin hemsida publicerar Vjasna bilder som visar hur observatörer placerats många meter från de bord där rösterna räknas, och med valnämndens medlemmar mellan sig själva och högarna av röstsedlar på bordet. Detta trots att Centrala valkommissionens officiella manual stipulerar att observatörerna ska få befinna sig längs bordets ena långsida så att de kan se vad som försiggår.

En incident som väckt protester från grannlandet Polens vice utrikesminister ägde rum på söndagkvällen i en vallokal i Minsk. Andrej Kozel, som till vardags är korrespondent för den Polenbaserade tv-kanalen Belsat, var där som valövervakare för en oppositionell kandidats räkning och försökte filma rösträkningen. Fyra poliser sa åt honom att sluta med det och när Kozel framhärdade i att han hade rätt att filma grep de honom med våld. Tillsammans ska de då ha kört in Kozels huvud i en glasdörr så att den sprack och han blev alldeles blodig.

Källor: naviny.by 1, 2, tut.by, Vjasna