Ales Bjaljatski straffad på nytt

I ett brev meddelar den fängslade människorättsförsvararen Ales Bjaljatski – ordförande i organisationen Vjasna – att han återigen har straffats för brott mot fängelsereglementet. Den aktuella förseelsen utgjordes av att Bjaljatski olovligen tagit med en brödskiva ut från matsalen.

Som straff berövas Bjaljatski möjligheten att ta emot ett planerat besök från sin hustru under sensommaren. Dessutom nekas han tillfälligt rätten att få sig tillsänt matpaket från anhöriga.

Andrej Bandarenka – som tidigare suttit fängslad på samma straffkoloni i Babrujsk – berättar att internerna under hans tid i fängelset ofta tog med sig bröd från middagen, utan att några disciplinära åtgärder vidtogs. Han tolkar den negativa särbehandlingen som ett försök att utöva moralisk och psykologisk press på Bjaljatski.

Vjasnas vice ordförande Valjantsin Stefanovitj ser ett mönster i bestraffningarna av Bjaljatski, och menar att regimen via dem vill se till att han inte släpps fri i förtid.

– Man har ambitionen att stämpla honom som ”ondsint regelbrytare” för att han inte ska omfattas av den under sommaren utfärdade fångamnestin, eftersom han i så fall skulle kunna få sin påföljd förkortad med ett år. Dessutom utesluter jag inte att man med hjälp av olika slags påtryckningar nu försöker förmå honom att skriva en nådeansökan, säger Stefanovitj.

Ales Bjaljatski greps den 4 augusti 2011 och dömdes sedermera till fyra och ett halvt års fängelse i en rättsprocess som av oberoende bedömare karakteriserats som uppenbart politiskt motiverad.

Källa: Palitviazni.info