”Alla blir missnöjda med mig”

Den nye FN-rapportören för Belarus Anaïs Marin ser ingen påtaglig förbättring av människorättsläget. Hon tror dock inte att någon kommer att bli nöjd med hennes första rapport, säger hon i en intervju med sajten reform.by.

Marin utsågs i höstas att efterträda Miklós Haraszti som som FN:s människorättskommittés specialrapportör för Belarus. Denne hade innehaft uppdraget sedan det instiftades 2012, i kölvattnet av repressionen kring 2010 års presidentval.

Haraszti, själv med ett förflutet i den ungerska dissidentrörelsen, var genomgående kritisk mot Lukasjenkaregimen. De belarusiska myndigheterna erkände inte hans mandat utan vägrade samarbeta med honom. Det enda tillfälle då han släpptes in i landet var när OSSE:s parlamentariska församling sammanträdde i Minsk. Då underströk regeringen att han inte var deras gäst.

Anaïs Marin är fransk statsvetare och har varit verksam vid bland annat Utrikespolitiska insitutet i Helsingfors, där hon kom att specialisera sig på Belarus. Via OSSE besökte hon landet som observatör vid både 2008 års parlamentsval och 2010 års presidenval. Hon blev då personligen vittne till omfattande fusk och övergrepp från regimens sida, berättar hon i intervjun. 2013 ska hon enligt euroradio.fm ha sagt att hon var belagd med inreseförbud till landet.

Marin vill tona ned förväntningarna inför sin första årsrapport, och säger att hon bara kommer att rapportera sådant som redan är uppenbart för alla.

Å ena sidan välkomnar Anaïs Marin regimens strävan till dialog. Men å andra sidan brukar hon också rekommendera sina studenter att läsa George Orwells roman 1984 för att förstå situationen i landet, och menar att de små tecken till förbättring som kan skönjas antingen är kosmetiska eller manipulativa.

Liksom med Haraszti är myndigheterna fortsatt ointresserade av att tala med henne. Ändå talar hon i intervjun om att inhämta synpunkter från alla håll och att komma fram till en ”minsta gemensam nämnare”. Som analytiker är hon övertygad om att allt är komplicerat och att ingen sitter inne med hela sanningen. Det går inte att behaga alla, menar hon.

– Jag förväntar mig att absolut alla kommer blir missnöjda med mitt arbete. En del kommer att säga att jag inte kritiserar myndigheterna tillräckligt, och myndigheterna kommer att säga att jag inte är objektiv.

Källor: reform.by, euroradio.fm