Ambassadör Babitj får åka hem

Putin drar tillbaka sin kontroversielle ambassadör i Minsk, Michail Babitj. Enligt tidningen Kommersants källor sker det på enträgen begäran från Lukasjenka.

Babitj utsågs till ambassadör i augusti förra året, något som Minsk ska ha försökt förhala men tvingats gå med på under ett möte mellan Lukasjenka och Putin i Sotji. Två år tidigare hade Ukraina vägrat att ta emot honom som ny ambassadör där.

Anledningen till Babtitjs impopularitet är hans rykte som en hårdför och besvärlig person, som förknippas med hans militära bagrund. Han är inte karriärdiplomat utan har haft en mängd viktiga positioner inom den ryska maktapparaten, senast innan ambassadörsposten som Putins ställföreträdare i ett av de åtta federala disktrikten.

Likt många andra ryska makthavare ska han också ha varit inblandad i mer eller mindre skum affärsverksamhet.

Ambassadörsposten har kombinerats med rollen som särskild representant för Putin i handelsekonomiska spörsmål. Under tiden i Minsk anses Babitj också ha infriat farhågorna genom att aktivt sondera statliga företag som Ryssland kan tänkas vara intresserat av att ta över, och genom att polemisera kring Belarus beroende av ryska subsidier och ovilja att fortsätta den sedan länge avstannade integrationen mellan länderna.

I mars sa en tjänsteman vid det belarusiska utrikesministeriet att Babitj tyvärr inte hade förstått skillnaden mellan Belarus och ett ryskt federalt distrikt.

Parallellt gjorde den ryske premiärministern Dmitrij Medvedev i slutet av förra året klart att man vill se en återupplivad integrationsprocess. Spekulationer har ofta förekommit om att en unionsstat med Belarus kan bli ett sätt för Putin att förnya sit maktinnehav 2024. Då har han återigen varit president i två mandatperioder  – det maximala antalet enligt Rysslands konstitution. Men att offra sin egen diktatoriska makt – eller sitt lands suveränitet – för Putins skull är Lukasjenka naturligt nog ovillig att göra.

I förra veckan träffades de två ledarna i Peking och Lukasjenka tros då ha lyckats genomdriva sitt krav på att kalla hem Babitj och skicka en annan ambassadör i stället. I förrgår meddelades att så sker. Ny ambassadör blir en ledamot i det ryska parlamentetets överhus Federationsrådet, Dmitrij Mezentsev. Dennes karriär sträcker sig tillbaka till borgmästeriet i Sankt Petersburg under 90-talets första hälft då även Putin hade en ledande roll där.

Enligt Kommersants källor ska Putin i gengäld ha krävt att Lukasjenka sätter igång integrationen, och ha gett honom ett år på sig att bereda marken för denna.

Källa: naviny.by 1, 2, 3