Arreststraff för Sevjarynets

Oppositionspolitikern Pavel Sevjarynets dömdes på måndagen till 15 dagars arrest för sitt deltagande i appellmötet mot militärövningen Zapad.

Som tidigare rapporterat störde inte myndigheterna protestmötet mot den rysk-belarusiska militärövningen 8 september. Men i efterhand har flera organisatörer och deltagare dömts till böter eller administrativ arrest.

Bland de hittills dömda finns de tidigare presidentkandidaterna Mikola Statkevitj och Uladzimir Njakljajeu.

Pavel Sevjarynets, som på 1990-talet ledde dåtidens största politiska ungdomsrörelse Ung Front – och vars kristdemokratiska oppositionsparti sedan länge vägras registrering av myndigheterna – intog i rätten en principiell hållning. Han genomdrev att processen skulle genomföras på belarusiska i stället för på ryska.

Han uppmanade också domaren att fria honom från anklagelserna eftersom ”det är en hån mot konstitutionen att döma någon för uppmaningar att skydda självständigheten”. Vidare upplyste han domaren om att man vid appellmötet hade krävt politiska fångars frigivande, vilket var ”en hederssak för hederliga medborgare”.

Sevjarynets fick därefter det längsta arreststraffet bland dem som dömts för mötet 8 september, 15 dagar.

– Där ser ni, kommenterade Sevjarynets, att liberaliseringen är över. Jag uteslöt inte att de skulle begränsa sig till bötesstraff. Men tydligen har de fått nya instruktioner och det är bestämt att organisatörer av gatumöten ska bestraffas maximalt.

Under en längre period efter att EU frusit och avskaffat tidigare sanktioner mot den belarusiska regimen, inskränkte sig myndigheterna till bötesstraff för icke-tillståndsgivna sammankomster. Detta ledde till att man skämtsamt talade om politiska demonstrationer som ”betalmöten”. På senare tid har dock arreststraffen återkommit.

Sevjarynets greps inte direkt i domstolen utan kommer att få avtjäna arreststraffet vid någon senare tidpunkt. Det har på sistone inträffat flera gånger att polisen överraskande griper oppositionspolitiker vid tillsynes godtyckligt valda tidpunkter, för att låta dem avtjäna tidigare utdömda straff.

Källa: Vjasna