Årsdag för mord på regimkritiker

zacharanka
Jury Zacharanka

Den 7 maj är det exakt 14 år sedan den före detta inrikesministern Jury Zacharanka kidnappades och mördades i Belarus (Vitryssland). Ingen har ställts till svars för dådet, trots att tydliga spår leder till personer i president Lukasjenkas allra närmaste krets. Människorättsförsvarare och oppositionspolitiker kräver att myndigheterna gör en ordentlig brottsutredning och ett 60-tal politiska aktioner till stöd för detta krav har planerats till årsdagen runt om i landet. Samtliga har dock nekats demonstrationstillstånd.

Jury Zacharanka var i ett drygt år inrikesminister under Lukasjenka, men blev avskedad och gick över till oppositionen när han inte accepterade dennes alltmer auktoritära sätt att styra landet. Med sina goda kontakter inom inte minst polis- och försvarsmakten kom han att segla upp som en tänkbar framtida utmanare till Lukasjenka, inte minst sedan han tagit initiativ till att bilda ett nytt officersförbund.

På väg hem den 7 maj 1999 stoppades Zacharanka av okända män, knuffades in i en bil och fördes iväg. Sedan dess har han varit försvunnen, liksom ytterligare tre kända regimkritiker som försvann inom ett år efter Zacharanka. Den brottsutredning som inleddes fann  sedermera spår som ledde till personer inom inrikesdepartementet och landets säkerhetsråd. När det första gripandet gjordes ingrep dock president Lukasjenka och lät avskeda riksåklagaren, för att sedan ersätta denne med en av de misstänkta för försvinnandena, Viktar Sjejman. Den gripne, Dzmitry Paulitjenka, försattes på fri fot, och den fortsatta brottsutredningen kom att präglas av passivitet.

I en utredningsrapport som gjorts på Europarådets uppdrag presenterades trovärdiga uppgifter om att flera personer ur president Lukasjenkas närmaste krets varit inblandade i dessa brott. Det var också slutsatserna i denna rapport som ledde till att EU utfärdade de första personligt riktade sanktionerna mot belarusiska tjänstemän. Förutom Sjejman och Paulitjenka gällde de Uladzimir Navumau och Jury Sivakou, som båda misstänks för inblandning i sin egenskap av inrikesministrar i Belarus.

Människorättsförsvarare i Belarus har länge uppmanat myndigheterna att åter inleda en seriös brottsutredning. Frågan har också aktualiserats på nytt i år, eftersom preskriptionstiden för brotten snart går ut, 2014 respektive 2015.

Källa: Nasja Niva