Avrättad fick rätt i FN

Uladzislau Kavaljou

Uladzislau Kavaljou – som dömdes till döden för medhjälp till terrordådet i Minsks tunnelbana i april 2011 och avrättades i våras – har fått sitt fall prövat av FN:s människorättskommitté. Kommittén slår i sitt beslut fast att Kavaljous rättigheter kränkts av den belarusiska (vitryska) staten.

Kavaljous mor – Ljubou Kavaljova – lämnade i december 2011 in en anmälan till FN:s människorättskommitté. Anmälan registrerades omedelbart, varvid Belarus i enlighet med sina internationella åtaganden ålades att inte verkställa dödsdomen förrän granskningen var klar. Belarusiska myndigheter vägrade dock acceptera behandlingen av ärendet och Kavaljou avrättades i mars 2012.

Människorättskommittén nämner flera rättigheter som förvägrats Kavaljou, först och främst rätten till liv. I beslutet konstateras att rättsprocessen rymde flera brister: Han utsattes för fysiskt våld och tvingades att vittna mot sig själv. Den domstol som dömde honom bedöms inte ha varit objektiv, och han fick inte heller någon möjlighet att överklaga domen.

FN:s människorättskommitté anser också att Kavaljous anhöriga fått sina rättigheter kränkta i och med att myndigheterna inte går med på att lämna ut hans kropp och inte heller vill meddela när och var han begravts.

Ljubou Kavaljova

Ljubou Kavaljova säger i en kommentar att hon ser människorättskommitténs beslut som ett steg i processen att återupprätta sin sons heder.

Källa: Vjasna