Avskedad för fackligt arbete

Mikalaj Karysjau

Mikalaj Karysjau – vice ordförande i den belarusiska (vitryska) oberoende fackföreningens klubb på företaget Granit – tvingades häromdagen lämna sitt arbete.

I Belarus anställs personal på statliga företag normalt på årsbasis och den som engagerar sig politiskt riskerar att inte få sitt kontrakt förnyat. Enligt kollegorna på fackklubben är det just Karysjaus fackliga engagemang som ligger bakom ledningens beslut att inte förlänga anställningen. Den formella förklaringen är dock de disciplinära bestraffningar som Karysjau fått den senaste tiden, efter sju anmärkningsfria år på företaget. Den oberoende fackklubben avser att gå vidare med ärendet och ta det till rätten.

I slutet på december förra året gick 600 anställda på företaget Granit ur det statliga fackförbundets klubb, med förklaringen att de inte var tillfredsställda med fackets arbete och sina låga löner. Under våren har det belarusiska oberoende fackförbundet istället etablerat sig – där Karysjau alltså fram till avskedet har varit vice ordförande – men den oberoende fackklubben har ännu inte erhållit den registrering som krävs. Förutom Karysjau har en rad andra fackligt engagerade anställda fått sparken från företaget under märkliga förevändningar.

Dagen efter att Karysjau tvingats gå begärde 430 av företagets anställda avsked, med hänvisning till den låga lönenivån på motsvarande 1500-3000 kronor i månaden. Den oberoende fackklubbens ordförande Aleh Stachajevitj hävdar att bolagsledningen tidigare sagt att alla som ville kunde lämna företaget med omedelbar verkan, och att det fanns många som stod på kö för att få överta deras jobb. De som nu har sagt upp sig får dock inte gå tidigare än vad uppsägningstiden medger, har företaget enligt Stachajevitj låtit meddela.

Talesmän för Granit förnekar samtidigt att företaget alls skulle ha drabbats av massuppsägningar av detta slag.

Källa:  Chartyja 97