Bandarenka kompenseras

Människorättsförsvararen Andrej Bandarenka friades för snart två år sedan från anklagelser om brott mot fängelsedisciplinen. Nu kompenseras han dessutom för de felaktiga anklagelserna med drygt trettiotusen kronor.

Som iöst.nu då rapporterade satt Andrej Bandarenka fängslad 2014-2017, för två fyllegräl som kan ha arrangerats av säkerhetstjänsten KGB. Bandarenka var drivande i organisationen Platforma som arbetade för fångars rättigheter. Hans kollega Michail Zjamtjuzjny dömdes för att ha spionerat på kriminalvården, efter en brottsprovokation från säkerhetstjänstens sida, och avtjänar fortfarande sitt straff.

Liksom Zjamtjuzjnys fängelsetillvaro präglades även Bandarenkas av ständiga anklagelser om disciplinbrott, ofta uppenbart påhittade eller godtyckliga sådana.

Zjamtjuzjny har mot bakgrund av detta erkänts som politisk fånge av inhemska människorättsförsvarare, och även av Europaparlamentet.

Inför att Bandarenka i slutet av mars 2017 skulle ha avtjänat hela sitt treåriga anklagades han av kriminalvården för brott mot paragraf 411, alltså just brott mot fängelsedisciplinen, och riskerade att dömas till ytterligare två års fängelse.

Detta var en metod som tidigare hade använts mot andra politiska fångar.

Fallet blev dock aktuellt under en politiskt känslig tid för Lukasjenkaregimen, då den pågående dialogen med EU prövades av massarresteringar av demonstranter i samband med de så kallade parasitprotesterna. Sannolik därför friades Bandarenka av domstolen. Frianden är mycket ovanliga i Belarus, de förekommer bara i 0,19 pocent av alla rättegångar.

Bandarenka har därefter processat om kompensation för att ha stått felaktigt anklagad för de påstådda disciplinbrotten. Efter att ha förlorat i alla instanser lämnade han – enligt förslag från en domare i Högsta domstolen – in en civilrättslig stämningsansökan om samma sak. Och 8 januari i år tillerkände en lokal domstol i Minsk honom 7500 rubel i ersättning, motsvarande drygt trettiotusen kronor.

Källa: belaruspartisan.by