Belarus följer inte korruptionsråd

Europarådets organ mot korruption pekar för första gången ut en medlem som inte lever upp till dess förväntningar – Aljaksandr Lukasjenkas Belarus.

Det är GRECO, Groups of States against Corruption, som nu väljer att deklarera att Belarus inte genomfört de rekommendationer landet fick för sju år sedan. Av totalt 24 rekommendationer har enligt GRECO bara 20 åtföljts.

Man konstaterar också att Belarus är den enda medlemmen som inte tillåter att GRECO:s regelbundna utvärderingar offentliggörs. Dock blir sammanfattningar av utvärderingarna offentliga. I en av dessa står det att ”det är svårt att avgöra den verkliga omfattningen av korrupionen i Belarus och vilka former den tar”, men att ”korruptionen anses vara systematisk i detta land”.

GRECO:s rekommendationer handlar till stor del om att stärka rättsväsendets oberoende. något som står i uppenbar strid mot Lukasjenkas diktatoriska styre.

Belarus är inte med i Europarådet men är ändå medlem i GRECO, som omfattar totalt 49 stater, däribland Sverige. Organisationen har funnits sedan 1999.

– Den fortgående åsidosättandet av GRECO:s regler och normer kastar en mörk skugga över de belarusiska myndigheternas vilja att förebygga och bekämpa korruption, säger GRECO:s ordförande Marin Mrčela. Det har lett till att GRECO för första gången i sin praktik deklarerar att en av dess medlemmar inte följer Europarådets normer.

GRECO uppmanar alla medlemsländer att informera sina myndigheter och finansiella institutioner om frågan, och dessutom att ta upp den i sina egna kontaker med Belarus.

– Vi hoppas att detta blir en allvarlig signal och varning för Belarus, säger Mrčela.

I Transparency Internationals årliga mätningar har dock Belarus förbättrat sin ställning, från 31 poäng av 100 år 2012 till 44 poäng förra året. Genomsnittet i världen är 43. Landets närmsta grannar Ukraina och Ryssland ligger kvar kring 30 – med viss förbättring för Ukraina under senare år.

Källa: naviny.by