Belarus vill få utrikesminister avförd från EU:s sanktionslista

Utrikesminister Uladzimir Makej

Utnämningen av Uladzimir Makej till utrikesminister har väckt nya frågor i relationen mellan EU och Belarus. Makej finns med på listan över belarusiska (vitryska) statstjänstemän som är föremål för EU:s sanktioner, bland annat i form av inreseförbud till EU. I egenskap av chef för presidentadministrationen anses han ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med presidentvalet i december 2010.

Det belarusiska utrikesdepartementets pressekreterare Andrej Savinych uppmanade igår EU att ta bort Makej från sanktionslistan:

– Sunt förnuft säger att varje lands utrikesminister ska vara fri att ha kontakter med alla sina kollegor. Diplomatins kärna är att möjliggöra samverkan under alla tänkbara förutsättningar. Tiden får utvisa hur våra västliga motparter förstår detta, sade Savinych.

När EU utvidgade sin sanktionslista efter presidentvalet 2010 valde man att hålla den dåvarande utrikesministern Siarhej Martynau utanför densamma, i syfte att hålla en central kommunikationskanal öppen till Lukasjenkas regim.

EU:s utrikeschef Catherine Ashton låter via sin pressekreterare meddela att unionen inte kommer att vidta några särskilda åtgärder i samband med utnämningen av Makej. Hon hänvisar istället till att frågan om sanktionerna mot den belarusiska regimen ska tas upp till ny behandling senare i höst.

Källa: Radio Svaboda, Chartyja 97