”Belarusiska arbetstagares rättigheter kränks”

ituc-fb-loggaArbetstagarnas rättigheter kränks ständigt i Belarus (Vitryssland), visar en ny rapport från den internationella fackliga samorganisationen (ITUC).

ITUC har granskat 139 länder och delat in dem i sex kategorier efter vilka rättigheter arbetstagarna har, dels i praktiken och dels enligt respektive lands lagstiftning.

Belarus hamnar tillsammans med 23 andra länder i den kategori där arbetstagarnas rättigheter inte kan garanteras. Enligt ITUC är det arbetsrättsliga läget bara sämre i åtta andra länder: Centralafrikanska republiken, Libyen, Palestina, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien och Ukraina.

Belarusiska människorättsförsvarare har också dokumenterat omfattande kränkningar av arbetarnas rättigheter i landet. Tidigare i år presenterade Internationella människorättsfederationen (FIDH) och den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna rapporten ”Working class zero”, om det arbetsrättsliga läget i landet.

Enligt rapporten är det svårt för oberoende fackföreningar att verka fritt i Belarus, visstidskontrakt har ersatt fasta anställningar för att arbetsgivare lättare ska kunna göra sig av med obekväm personal och tvångsarbete är vanligt förekommande.

Förra året uppmanade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Belarus att sätta stopp för allt tvångsarbete.

 

Källa: ITUC, Vjasna