Belarusiska människorättsbrott diskuteras i FN

fnNär FN:s generalförsamling på måndagen sammanträdde gällde ett av ärendena på dagordningen situationen för de mänskliga rättigheterna i Belarus (Vitryssland). FN:s specialrapportör för Belarus – Miklós Haraszti – presenterade sin senaste rapport, som har ett särskilt fokus på respekten för mänskliga rättigheter med bäring på politiska val.

Harasztis rapport är mycket kritisk. På punkt efter punkt redogör han för hur det belarusiska folket i praktiken helt berövas rätten att välja sina politiska företrädare, bland annat via inskränkningar i rätten till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet.

Några av rapportens huvudsakliga slutsatser formuleras på följande sätt:

”The Special Rapporteur concludes that the rights to vote and to be elected at genuine periodic elections are not guaranteed in Belarus. Belarus today is, and has been since 2004, the only State in Europe with a parliament without an opposition.

Information gathered from primary sources suggests overlapping, systematic and purposeful violations of the human rights underlying free and fair elections. With recourse only to an election management body that is not independent of the Government, a system of restrictive regulations and constant persecution of independent organizations and candidates, elections have been transformed into ceremonial tools used to perpetuate power.”

haraszti2
Miklós Haraszti

Den belarusiska regimen erkänner inte Harasztis mandat som specialrapportör och har därför förvägrat honom möjligheten att resa in i Belarus för att utföra sitt uppdrag, trots att landets medlemskap i FN ålägger regimen att bistå hans arbete.

Källa: Radio Svaboda

Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus (hela rapporten)