BelTA-fallet krymper

Brottsutredningen mot de oberoende journalister som anklagats för dataintrång har snabbt krympt i omfattning, men detta efter att journalisterna betalat dryga skadestånd.

7 augusti genomfördes husrannsakningar mot den oberoende nyhetsbyrån BelaPAN och nyhetssajten Tut.by, Belarus förmodligen största oberoende nyhetsförmedlare. Även Deutsche Welle, tidningen Belarusy i Rynak och ett par andra mindre kända publikationer drogs in i utredningen. Denna handlade om att journalisterna olovligen berett sig tillträde till exklusivt prenumerantmaterial hos den statliga nyhetsbyrån BelTA.

Under några dagar hölls åtta journalister anhållna. Totalt anklagades 15 journalister för brottet dataintrång. I slutet av september avslöjade tut.by-journalisten Zmitser Bobryk att utredarna hade pressat honom att skriva under en förbindelse om att bli deras informatör.

EU, Europarådet och USA har protesterat mot vad som uppfattas som ytterligare angrepp på pressfriheten.

Efter att de anklagade nu betalat administrativa böter på drygt tretusen kronor och skadestånd till BelTA på mellan tretton och sjuttiotusen kronor har alla utom två avförts som anklagade ur utredningen. De figurerar nu formellt bara som vittnen. Det betyder att ett tidigare reseförbud för dem också dragits tillbaka.

De två kvarstående är Tut.by:s chefredaktör Maryna Zolatava som anklagas för underlåtenhet i tjänst och BelaPAN:s chefredaktör Iryna Leusjyna som anklagas för dataintrång.

Källor: Vjasna, Tut.by