Beordrade leenden vid officiellt besök

Under onsdagen besöktes staden Mikasjevitji av en delegation från den regimlojala fackföreningsunionen, under ledning av dess ordförande Leanid Kozik. Ett TV-team från statstelevisionen följde också med delegationen. Inför besöket instruerades de anställda vid företag och skolor hur de skulle bete sig.

– Vi hade ett personalmöte där vår rektor berättade om det förestående besöket. Hon sade till oss att le och säga att allt var bra, och att inte uttrycka klagomål eller önskningar. Den som visade missnöje utlovades ett hårt straff, till och med avsked! säger läraren Nina Adamouna.

Det officiella besöket kopplas av många ihop med de oroligheter som på senare tid förekommit kring stadens stora företag Granit, där hundratals anställda sagt upp sig i protest mot låga lönenivåer.

Källa: Regionby.org