Billigare EU-visum för belarusier

Ett avtal om förenklade viseringar mellan Belarus och EU kommer snart att undertecknas, efter fem år av förhandlingar. Viseringsavtalet har varit en av huvudfrågorna i närmandet mellan EU och diktaturen.

Avtalet tar inte bort visumkravet för belarusiska medborgare men gör det billigare att få visum. Enligt EU:s nya pris som börjar gälla om fem månader ska visum till unionens Schengenzon kosta 80 euro, men belarusier kommer bara att behöva betala 35 euro. Liknande avtal har EU redan med Ryssland och andra postsovjetiska länder.

Till avtalet hör även en överenskommelse om återtaganden, alltså utvisningar av personer som vistas illegalt på den ena partens territorium. Vare sig det gäller egna medborgare eller andra, som anlänt via den ena partens territorium, förbinder sig parterna att ta emot sådana snabbt och enkelt. Det gäller även deras nära anhöriga om dessa saknar egen uppehållsrätt.

Återtagandedelen är något EU propsar på och den kommer sannolikt uteslutande att beröra Belarus. I överenskommelsen finns också en klausul om att parterna förbinder sig att respektera återtagna personers mänskliga rättigheter.

Principen att viseringslättnader alltid ska villkoras med förenklade återtaganden etablerades av EU 2005 och fem år senare öppnade man för förhandlingar med Belarus om en sådan överenskommelse. Förhandlingarna inleddes dock först 2014 och i juni i år ska förhandlarna ha blivit överens. Avtalstexten har därefter förankrats hos berörda myndigheter på båda sidor och i dag meddelade det belarusiska inrikesministeriets pressekreterare att president Lukasjenka beslutat att avtalet ska skrivas under.

Redan tidigare har båda sidor flaggat för att ett undertecknande borde kunna ske under hösten.

Viserings- och återtagandeavtalet är det kanske hittills mest konkreta inom närmandet mellan EU och Belarus. När det gäller ett mer omfattande partnerskapsavtal så har man hittills inte ens lyckats komma överens om så kallade prioriteringar i ett sådant, vilket man hade föresatt sig att vara klar med redan i början av 2018. Hinder på vägen har tidigare rapporterats vara motstånd från Minsk beträffande skrivningar om mänskliga rättigheter, och från Litauen angående säkerhetsnivån i det nya belarusiska kärnkraftverket i Astravets.

Redan i januari 2017 förenklade Belarus ensidigt för bland annat EU-medborgare att besöka landet genom att slopa visumkrav för besök kortare än fem dagar. Tillaget orsakade dock gnissel i relationen med Ryssland med vilket man har gemensam gränskontroll.

Källa: Naviny.by, EU-kommissionen