Bjaljatski: Fortsatt repression

Repressionen i Belarus fortsätter som förut och kan väntas öka nästa år, sa människorättsorganisationen Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski under ett möte i Warszawa.

Inlägget gjordes under ett rundabordssamtal om Belarus, inom ramen för OSSE:s årliga möte om mänskliga rättigheter – ”human dimension” – som detta år äger rum i Polens huvudstad.

Själva rundabordssamtalet organiserades av Belarusiska huset i staden. Bland deltagarna återfanns även Belarusiska journalistassociationens Andrej Bastunets, den kanadensiske historieprofessorn och Belaruskännaren David Marples, samt företrädare för två polska demokratiorganisationer.

OSSE:s årliga ”human dimension”-möte är det största i Europa med fokus på mänskliga rättigheter.

– Medborgare förföljs för deltagande i det samhälleliga och politiska livet, sa Bjaljatski. Sådan förföljelse tar sig uttryck i förebyggande polisgripanden inför fredliga sammankomster, och administrativt ansvarsutkrävande för deltagande i sammankomster i form av höga böter och administrativa arreststraff.

Ales Bjaljatski nämnde siffror över antal gripna vid fredliga sammankomster under 2017 och 2018, särskilt vid Frihetsdagen 25 mars – 700 respektive 112 personer. I år hade det största mötet på Frihetsdagen myndighetstillstånd men polisen slog till mot en icke-sanktionerad manifestation.

Han berättade också att under 2017 var 40 personer föremål för politiskt motiverade brottsutredningar och hittills under 2018 minst nio personer.

Ales Bjaljatskis prognos är att repressionen kommer att öka nästa år då 2020 års val närmar sig. Valen ska ske både till parlamentet och till presidentposten.

Han tog också upp dödsstraffet, vars frysande dröjer trots pågående människorättsdialog med EU. I år har hittills tre personer avrättats och fyra väntar på att avrättas.

Belarus har sedan några år en pågående människorättsdialog med omvärlden – och har för första gången på tjugo år lämnat in en MR-rapport till FN, som ska behandlas i oktober – men inhemska människorättsförsvarare ser få eller inga konkreta framsteg.

Källa: Vjasna 1, 2