Böter billigare än avgift för massmöte

Tre och ett halvt tusen kronor i böter ådömdes i går viceordföranden för det kristet-konservativa oppositionspartiet KChP-BNF, Juras Belenki, att betala för den traditionella minnesmarschen för en månad sedan.

Minnesmarschen under högtiden Dziady, som detta år genomfördes 3 november, samlar traditionellt några hundra deltagare och går till skogsområdet Kurapaty med massgravar från Stalintiden. Den arrangeras av KChP-BNF och har de senaste åren kunnat hållas utan hinder. Så även i år, eftersom man hade fått tillstånd att genomföra den.

Över trehundra deltagare gick med i den tre timmar långa vandringen, med vit-röd-vita nationsflaggor och plakat som dels handlade om att minnas de avrättade och dels riktade sig mot förmodade ryska annekteringsplaner. Vid ett par tillfällen skanderade delagarna ”Ära åt nationen – död åt fienderna” utan att polisen ingrep. I början av marschen tände några av dem även bengaliska facklor men ombads av andra deltagare att släcka dem. Väl på plats höll man tal och sjöng.

KChP-BNF är en utbrytarfraktion från landets tidigare största oppositionsparti BNF – Belarusiska Folkfronten, med rötter i det sena 1980-talets glasnos – och leds av dennas ursprungliga ledare Zianon Paznjak från exil i Polen. Partiet sätter Belarus oberoende från Ryssland i första rummet, och lägger möjligen något mindre vikt vid demokrati än vad andra oppositionspartier gör.

Det var också Pazjnak som i egenskap av arkeolog ledde utgrävningarna i Kurapaty på 80-talet.

Inför årets minnesmarsch ställdes KChP-BNF dock inför den nya lagen om massammankomster i Belarus. Denna har visserligen gjort det enklare att få demonstrationstillstånd, men samtidigt etablerat en tämligen stor prislapp för att få genomföra demonstrationer. En sammankomst i Dziadystorlek är behäftad med en obligatorisk avgift för polisbevakning, renhållning och ambulanseskort på drygt sjuttontusen kronor.

Partiet vägrade dock betala denna summa och därför dömdes videordföranden Juras Belenki nu alltså till böter motsvarande en femtedel av den uteblivna avgiften.

Källor: Vjasna 1, 2Förordning 49 om demonstrationsavgifter