Böter för chefredaktören Zolatava

I dag föll domen mot nyhetssajten Tut.by:s chefredaktör Maryna Zolatava i Minsk. Det blev ett mildare bötesstraff än hon hade väntat sig, säger hon.

Zolatava stod åtalad för tjänsteförsummelse, då hon hade låtit sina medarbetare använda inloggningsuppgifter till den statliga nyhetsbyrån Belapans avgiftsbelagda abonnentmaterial. Åklagaren hade yrkat på tusen basbelopp i böter, vilket motsvarar 111000 kronor.

Domaren fann att Zolatava var skyldig men begränsade bötesstraffet till trehundra basbelopp, motsvarande 33000 kronor. Han valde också att inte belägga Zolatava med förbud att inneha arbetsledande befattningar.

Hon måste dock betala även Belta:s advokatkostnader på 26000 kronor. Hon är också belagd med reseförbud tills domen träder i laga kraft.

Facit i det så kallade Belta-fallet är därmed att det blev en ganska dyr historia för landets främsta oboereoende medier, men att det inte resulterade i några nya politiska fångar.

Fallet inleddes med husrannsakningar och tillfälliga gripanden i augusti förra året. Totalt anklagades 15 journalister från olika oberoende medier för dataintrång genom att ha obehörigen ha tagit del av Belta:s prenumerantmaterial. Alla utom Zolatava fick senare under hösten sina brottsanklagelser avskrivna, men dömdes i stället i administrativ ordning till dryga böter och skadestånd på mellan 13000 och 70000 kronor vardera.

Många har betraktat fallet som ett angrepp på den redan kringskurna mediefriheten i Belarus och protester har yttrats från bland andra EU, Europarådet och USA.

Straffet för tjänsteförsummelse sträcker sig från böter till fem års fängelse. Domare i rättegången mot Zolatava har varit Aljaksandr Petrasj, som tidigare gjort sig känd för att utdöma bötes- och arreststraff mot deltagare i regimkritiska appellmöten.

Formellt har rättegången ägt rum i Fabriksräjongens domstol men fysiskt har den mot bakgrund av det stora allmänintresset flyttats över till Moskvaräjongen, där det finns en rymligare sal. Även diplomater från EU-ländernas ambassader har närvarat.

Källa: Vjasna