Bötesvåg efter suveränitetsmöten

De sammanlagda bötesbeloppen efter decembermanifestationena för fortsatt själständighet närmar sig en halv miljon kronor, har människorättsorganisationen Vjasna räknat ut. Elva personer har också dömts till arreststraff.

Mot bakgrund av de då pågående förhandlingarna om fördjupad integration med Ryssland genomförde oppositionella i Minsk manifestationer för fortsatt suveränitet 7-8, 20-21 sam 29 december. Deltagarantalet varierade från ett och ett halvt tusen till något drygt hundratal.

Det är inte särskilt mycket, ens efter de blygsamma måtten i diktaturens Belarus. Men det rättsliga efterspelet har varit desto mer omfattande.

Demonstrationerna saknade tillstånd och enligt Vjasnas beräkningar hade fram till i går – för de fyra första manifestationerna – totalt 140 domstolsprocesser ägt rum. Där hade totalt 99652 rubel och 50 kopek dömts ut i böter, motsvarande cirka 445000 kronor. Elva personer har också dömts till totalt 225 dagars arrest.

Något ingripande mot själva manifestationerna ägde dock aldrig rum, trots att polis fanns på plats.

En insamling för att hjälpa de drabbade att betala sina böter och även för att bistå de arresterade, BY_Help, hade efter att ha pågått i fem dagar fått ihop en dryg tredjedel av den utdömda summan. Eftersom några av de drabbade är författare och medlemmar i den belarusiska PEN-klubben har denna också organiserat en separat insamling för dessa. Även i Hrodna pågår en insamling för lokala aktivister.

Till de arreststraffade hör också en bloggare i Orsja.

Ytterligare ett tiotal domstolsprocesser förväntas äga rum.

Farhågorna om förlorad suveränitet tycks än så länge inte ha besannats. Belarus president Lukasjenka ska ha kommit överens med sin ryska kollega Putin om trettio ”vägkartor” för djupare ekonomisk integration, men ha satt ned foten mot en trettioförsta vägkarta innehållande gemsam valuta och överstatliga politiska institutioner. I en intervju med den ryska radiokanalen Moskvaekot i julas menade han att det självständiga Belarus var hans livsverk som han aldrig tänkte ge upp.

Källa: Vjasna