Bötfälld trots överväldigande motbevis

Siarhej Housja

Den belarusiske oberoende valobservatören Siarhej Housja – verksam i Baranavitji – ansåg att ett av den lokala valkommissionens mötesprotokoll innehöll felaktigheter. När han bad att få uppmärksamma kommissionens ordförande Tatsiana Latysjava på detta ville hon dock inte ta fram protokollet. Istället inleddes några dagar senare en rättsprocess mot Housja, där han anklagades för att ha svurit åt Latysjava. Anklagelsen styrktes av vittnesmål från tre andra medlemmar i valkommissionen.

När domstolsförhandlingen hölls visade det sig dock att Housja varit förutseende nog att spela in hela samtalet på en diktafon. Detta spelades upp i rätten, varvid inget av vittnena kunde identifiera de svordomar som Housja skulle ha uttalat. De vägrade dessutom att hörsamma Housjas uppmaning att själva säga vilka ord det handlade om, med hänvisning till att de inte själva ville svära. Av samma skäl gick de heller inte med på att skriva ner de aktuella orden på ett papper.

Trots den uppenbara bristen på bevis fälldes Housja av domstolen och dömdes till dagsböter på motsvarande 1500 kronor.

– Alla kunde höra med sina egna öron att jag inte svor åt någon. Men än en gång har vi kunnat konstatera att domarna i Baranavitji inte utfärdar sina domslut med utgångspunkt i lagen utan istället bara lyder order uppifrån, säger Siarhej Housja som kommer att överklaga domen till högre instans.

Källa: Nasja Niva, Varuta