MR-redaktör i polisförhör

Polisen i Mahiljou utreder en lokal redaktör som arbetar för den ledande – men samtidigt oregistrerade – människorättsorganisationen Vjasna.

Det var i torsdags som Ales Burakou förhördes av polislöjtnanden Paval Kot i Oktoberräjongen i staden Mahiljou. Burakou driver en lokal nyhetssajt om mänskliga rättigheter, mspring.online, knuten till landets ledande människorättsorganisation Vjasna (som liksom ”spring” betyder ”vår”).

Utredningen som påbörjats en månad tidigare hade då också omfattat förhör med tre personer som Burakou skrivit om på sajten.

Burakous brott består i att han verkar för en ickeregistrerad organisation.

Vjasna berövades sin officiella registrering (tvångslikviderades) 2003 och nekades senare tre gånger att få en ny registrering. Sedan 2009 deklarerar man öppet att verksamheten ändå fortsätter. Hittills har detta inte renderat mer än en varning, till ordföranden Ales Bjaljatski 2011. Varningen följdes inte av något åtal. Bjaljatski dömdes senare i stället för skattebrott och satt tre och ett halvt år i fängelse.

Att en lokal medarbetare nu anklagas för samma brott är oväntat med tanke på att den aktuella lagparagrafen, 193.1, håller på att avskaffas. Planen är att ersätta den med en administrativ paragraf där påföljden inskränker sig till böter.

Paragraf 193.1 infördes inför presidentvalet 2006 och fem person dömdes då till fängelse i upp till två år, även om de sedan inte behövde avtjäna hela strafftiden. Därefter har den tillämpats sporadiskt och då med just böter som påföljd.

I ett uttalande till stöd för Burakou påminner Vjasna om att FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kritiserade tvångslikvideringen av organisationen 2003 – och även den upprepade vägran att bevilja ny registrering – så som en inskränkning av den föreningsfrihet som stadgas i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

Den så kallade Venedigkommissionen (knuten till Europarådet) har också kritiserat själva paragraf 193.1.

När Belarus nyligen för första gången på tjugo år rapporterade till FN:s människorättskommitté rekommenderades man också av denna att avskaffa paragrafen, utan att ersätta den med någon liknande administrativ paragraf.

Källa: Vjasna 1, 2