Dåliga förutsättningar för rösträkningskontroll

Internationella valobservatörer har blivit lovade att få närvara vid rösträkningen i samband med parlamentsvalet den 23 september. Det meddelade chefen för ODIHR:s valobservatörsmission Antonio Milošoski efter ett möte med Belarus (Vitrysslands) centrala valkommission.

Valkommissionens löfte betyder dock i praktiken ingenting, säger människorättsorganisationen Vjasnas vice ordförande Valjantsin Stefanovitj i en kommentar:

– Man har alltid kunnat observera rösträkningen, men frågan är på vilket sätt. Valkommissionens medlemmar omringar som regel bordet där rösterna räknas. Var och en räknar sin egen hög, skriver ner antalet röster för respektive kandidat och överlämnar sedan detta papper till kommissionens ordförande. Alltså vet inte ens valfunktionärerna det samlade resultatet. Och sedan skriver de likväl under valprotokollet. Normalt hänvisas oberoende valobservatörer till en plats långt från rösträkningsbordet och även om de skulle få stå intill detta bord, har de inte någon möjlighet att intyga någonting. Rent fysiskt kan en valobservatör alltså vara närvarande. Men en förutsättning för att hen ska kunna avgöra om rösträkningen varit rättvis är att varje valsedel visas upp så att det framgår vem som fått respektive röst. Det står idag inget i lagen om hur rösträkningen ska gå till och med hänvisning till det avfärdar man från valkommissionens sida våra krav på öppenhet.

Stefanovitj jämför med den ukrainska vallagstiftningen, där rösträkningsproceduren är reglerad i detalj:

– Enligt ukrainsk lag ska en valfunktionär visar upp varje valsedel. Det tar förstås ganska lång tid, men det resulterar å andra sidan i en transparent röstsammanräkning.

Källa: Chartyja 97