Dansk förhörd om fackförbund

Thorkild Hansen från det danska fackförbundet 3F förhördes 1 december av den belarusiska utredningsmyndigheten. Förhöret gällde brottsanklagelserna mot Radioelektroniska fackförbundet.

Hansen hade samma dag anlänt med flyg till Minsk. Det var när han åt middag på hotellet som tre män dök upp och bad honom att följa med till den statliga Utredningskommittén, för att förhöras inom en brottsutredning. Förhöret tog fyra timmar.

Därefter kunde Hansen som planerat delta i stämman för Belarusiska kongressen för demokratiska fackförbund, en samlingsorganisation för regimoberoende fackförbund, och ohindrat återvända hem till Danmark. Fackförbundet 3F uppges nu överväga om man ska klaga hos belarusiska utrikesministeriet över det inträffade.

3F, Fagligt Fælles Forbund, är Danmarks enskilt största fackförbund med över trehundratusen medlemmar inom Industri-, transport- och offentliga sektorn, byggbranschen, lantbruk samt privat service och hotell- och restaurangbranschen. Thorkild Hansen är ordförande i förbundets biståndsorgan Solidaritet över gränser.

Han förhördes formellt inte som anklagad utan som vittne i utredningen mot oberoende Radioelektroniska fackförbundet (REP), som iöst.nu tidigare rapporterat om.

Fallet är ett av de mer uppmärksammade på senare tid.

Det var i början av augusti som REP:s förbundsordförande Henadz Fjadynitj och ekonomiansvarige tillika ordförande i Minskavdelningen Ihar Komlik greps av Statliga kontrollkommissionen, en revisionsmyndighet med polisiära befogenheter. De anklagades för att i förbundets namn men för personlig vinning ha öppnat konton utomlands, och därigenom ha begått grovt skattebrott.

Av allt att döma har kontona dock inte kommit till för personlig vinning utan för att kringgå regimens olika hinder för utländskt stöd till civilsamhällesorganisationer.

Fallet är snarlikt det som drabbade människorättsorganisationen Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski 2011. Bjaljatski dömdes, fick tillbringa tre år i fängelse, och erkändes internationellt som samvetsfånge.

Ordföranden Fjadynitj släpptes efter de inledande förhören men Komlik fick stanna i häkte fram till i början av oktober, och betraktades då som politisk fånge av belarusiska människorättsförsvarare. Även stora internationella fackförbund uttalade stöd för Komlik.

Källa: praca-by.info (REP)