De flesta får kandidera

En del av oppositionens kandidater nekas att ställa upp i det förväntat riggade parlamentsvalet 17 november. I de flesta valkretsar finns det dock oppositionella kandidater.

Sedan tre veckor pågår agitationen inför valet, och även om den enligt människorättsorganisationer inte är särskilt märkbar får varje kandidat denna gång framträda i teve i fem minuter.

I Brest fråntogs dock Palina Sjarenda-Panasiuk – aktivist inom kampanjen Europeiskt Belarus – sin kandidatstatus efter att i sitt framträdande ha sagt att landet är en diktatur och krävt president Aljaksandr Lukasjenkas avgång. Framträdanden från två företrädare för oppositionella Förenade medborgarpartiet har också nekats sändning eftersom de innehöll just krav på en riksrättsprocess mot Lukasjenka.

I dag rapporteras även att ytterligare tre företrädare från Europeiskt Belarus berövas sin kandidatstatus för att de använt agitationsmaterial av oklart ursprung.

Formellt råder ändå stor konkurrens om de 110 platserna i parlamentet – i snitt ungefär fem kandidater till varje plats. Och endast i tjugotvå valkretsar saknas enligt naviny.by oppositionella kandidater.

Kampanjen föregicks av en registreringsprocedur och totalt nekades 131 personer registrering, ofta för att valnämnderna påstod sig ha funnit fel i stödlistorna med namnteckningar för deras kandidaturer. Exempelvis påstås en tredjedel av underskrifterna för Juras Hubarevitj – ledare för organisationen För frihet – ha varit felaktiga på olika vis. Det rör sig inte bara om påstått förfalskade namnteckningar utan även om felaktiga eller uteblivna detaljer i adresser och personuppgifter.

Flera mer kända oppositionella kandidater har på så vis stoppats från att ställa upp, så som journalisten Iryna Chalip och de två sittande parlamentsledamöterna Alena Anisim och Hanna Kanapatskaja. Ledarna för flera oppositionspartier är dock fortfarande kvar.

Källor: Naviny.by 1, 2, 3, 4