Demokratistöd i avtal

En av punkterna i regeringsöverenskommelsen slår fast att demokratifokuset i Sveriges bistånd ska stärkas. Detta välkomnas av Östgruppen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiets 113 riksdagsledamöter röstade i dag fram Stefan Löfven till statsministerposten. 153 ledamöter röstade nej till Löfven, däribland alla moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater samt en centerpartist. Men eftersom förslaget måste få nej av en riksdagsmajoritet (175 ledamöter) för att avslås kunde S-ledaren ändå väljas.

Centerpartiet och Liberalerna lade ned sina röster, i enlighet med förra veckans politiska överenskommelse med S och MP. Det gjorde även Vänsterpartiet.

Demokratin ska värnas”, står det i sista avsnittet i de fyra partiernas överenskommelse, ”både här hemma och i världen. Arbetet mot våldsbejakande extremism samt antiziganism, antisemitism, islamofobi och all annan form av rasism ska stärkas.”

Och vidare i en underpunkt till avsnittet:

”Biståndet ska uppgå till en 1% BNI under hela mandatperioden. Demokratifokuset stärks ytterligare. Demokratibiståndet ska öka och biståndet ska fokuseras.”

Östgruppen är positiv och förväntar sig att detta också får konkret genomslag i biståndspolitiken under kommande år, särskilt gentemot auktoritärt styrda länder som Belarus.

– Det borde leda till ökat stöd till demokratiska förändringskrafter samtidigt som biståndsmedel till Lukasjenkas diktaturregim och aktörer under hans kontroll stoppas, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Östgruppen har på senare år vid upprepade tillfällen kritiserat att statliga belarusiska aktörer tilldelas svenskt bistånd, trots att de kontinuerligt gör sig skyldiga till allvarliga människorättsbrott. Det gäller bland annat universitet som relegerar regimkritiska studenter och flera regeringsdepartement som tar aktiv del i repressionen mot oliktänkande.

– Miljontals kronor ur den svenska biståndsbudgeten pumpas i dag in i verksamheter som snarare stärker diktaturen i Belarus, säger Martin Uggla. Vi förutsätter nu att dessa medel i enlighet med den nya regeringsöverenskommelsen i stället styrs om till aktörer som står upp för demokratin. Det finns många modiga krafter inom landets demokratirörelse och deras behov av finansiellt stöd för att kunna fortsätta sitt viktiga arbete är stort.

Källa: Östgruppen, Socialdemokraterna, Riksdagen