Demokratin ”ödesfråga”

Den nyutnämnde biståndsministern Peter Eriksson (MP) tänker fokusera på demokrati i Östeuropa, säger han i en intervju i Dagens Nyheter. Han nämner alla länder utanför EU – utom Belarus.

Eriksson, tidigare språkrör för Miljöpartiet och bostadsminister, säger sig med den nya posten som biståndsminister ha ”hittat hem”. Det var just internationella frågor som en gång väckte hans politiska engagemang.

Enligt Eriksson har EU på senare år – mot bakgrund av interna problem med ekonomin och Brexit – tappat intresset för länderna i Östeuropa.

– Men vi har en akut konflikt i Europa, säger han till tidningen, som handlar om vilket samhällssystem vi ska ha.

Enligt tidningens reporter räknar han upp Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan, och nämner Balkan. De flesta är länder han tidigare besökt som EU-parlamentariker.

Ryssland nämns i intervjun som en destabiliserande faktor, dock inte som ett mål för det utökade demokratifokuset i sig självt. Peter Eriksson vill göra insatser mot trollfabriker och annan rysk desinformation på internet.

Europas tydligaste diktatur, Belarus, nämns inte alls i artikeln.

På en fråga om hur demokratifokuset konkret ska se ut svarar han:

– Man kan jobba på många sätt. Om man har ett fokus på demokrati så kan man arbeta med saker som vi gör redan i dag, som yttrandefrihetsfrågor. Det handlar om att stödja oberoende medier och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, men också om att bygga en rättsstat. Att minska korruptionen och en fungerande rättsstat som folk kan känna tilltro till, att det är något som fungerar, det tror jag är oerhört centralt.

Peter Eriksson framhåller själv att mycket av Sveriges stöd går till länder som inte är särskilt demokratiska eller som inte fungerar. Detta är svårt men nödvändigt, säger han, och menar att svenskt bistånd blivit bättre på att hitta rätt.

Även i den fyrpartiöverenskommelse som lade grunden för regeringsbildningen står att demokratifokuset ska stärkas.

Källa: Dagens Nyheter