Demokratisk torgkongress utlyst i Minsk på söndag

Janka Kupalastatyn på torget med samma namn.
Janka Kupalastatyn på torget med samma namn. Mikola Statkevitj (till vänster) uppmanar även utländska diplomater att komma till mötet.

Delar av den belarusiska demokratirörelsen vill genomföra en nationell kongress, för att i möjligaste mån ena landets regimmotståndare.

Det var i vintras som oppositionspolitikerna Mikola Statkevitj, Uladzimir Njakljajeu och Stanislau Sjusjkevitj förklarade att de bildat en organisationskommitté för att hålla den nationella kongressen. Att finna en lokal för denna har dock inte visat sig möjligt.

– Föreståndare för statsägda lokaler blev genast rädda och många sa att det var fullbokat de närmaste månaderna, säger Statkevitj, trots att de alla var lediga när vi var där. Men ägarna till privata lokaler medger ärligt att de inte vill ha några problem.

I stället uppmanar organisatörerna nu alla att komma till Janka Kupalatorget i Minsk på söndag klockan tolv, i ett slags kombinerat grundarmöte för den nationella kongressen och manifestation för mötesfrihet. Njakljajeu förklarar att deltagarna ska få utse ledamöter i ett styrande råd. Statkevitj uppmanar även utländska diplomater att närvara.

Idén att samla landets demokratiska krafter i en kongress lanserades i december. I organisationskommittén ingår – förutom de tre ovan nämnda oppositionspolitikerna – Zmitser Dasjkevitj, Vjatjaslau Siutjik, Andrej Sannikau, Henadz Fedynitj och Michail Pastuchou.

Källa: Belpartizan