Demonstranter fortsätter att gripas

Under januari greps minst 873 protestdeltagare, rapporterar människorättsorganisationen Vjasna. Demonstrerandet mot Lukajenkaregimen har fortsatt med mindre demonstrationer runtom i framförallt olika delar av huvudstaden Minsk.

Av de gripna har såvitt Vjasna vet drygt hälften, 489 personer, erhållit påföljder i administrativ ordning. De flesta, 304 personer, har dömts till kortare arreststraff medan 137 personer har bötfällts.

Även mer allvarliga anklagelser om brott fortsätter att riktas mot oppositionella och Vjasna räknar nu till 220 frihetsberövade politiska fångar. En av de senast häktade är organisationens egen medarbetare Leanid Sudalenka i Homel.

Vjasna uttrycker oro över att förföljelsen av demonstranter kan komma att tillta med en eventuell kriminalisering av den vit-röd-vita nationsflaggan.

Flaggan, som kom till i början av 1900-talet, blev landets officiella flagga i samband med Sovjets upplösning 1991. Även den nytillträdde Lukasjenka svor för första gången presidenteden under den 1994. Men året därefter bytte han genom en folkomröstning tillbaka till en flagga som är snarlik den som Belarus hade haft under sovjettiden.

Den vit-röd-vita flaggan har därefter varit den viktigaste oppositonssymbolen. Den har formellt inte varit förbjuden, men tidvis ändå hanterats så i praktiken. Uppvisandet av den har likställts med att hålla en icke-tillståndsgiven manifestation och kunnat resultera i böter eller arreststraff.

Även efter det riggade presidentvalet för ett halvår sedan har flaggan blivit en central protestsymbol.

Regimen har kontrat genom att i sin propaganda påminna om att även inhemska nazikollaboratörer använde den under andra världskriget, och på så vis försökt framställa den som nazistisk.

Nu förbereder riksåklagarmyndigheten att klassificera den som ”extremistisk”, och alltså förbjuda den. Detta efter att ha fått in ett upprop med en sådan begäran undertecknad av drygt hundra personer.