Demonstranter greps i Minsk

En mindre icke-tillståndsgiven manifestation för politiska fångar kunde på tisdagkvällen genomföras ostört i Minsk. Flera arrangörer och aktivister greps dock både innan och efter mötet.

Det var nätverket Frihet åt de politiska fångarna, Svaboda palitvjaznam, som en dag i förväg hade utlyst mötet via sociala medier. Detta skulle äga rum på det centrala Oktobertorget. Något tillstånd hade man av allt att döma inte ansökt om.

Arrangören Pavel Sevjarynets – en av ledarna för det av myndigheterna icke-godkända kristdemokratiska oppositionspartiet – greps strax innan manifestationen då han var på väg att lämna sitt hem. Aktivisten Dzianis Urbanovitj greps också redan dagen innan, och aktivisterna Anastasija Huseva och Dzmitryj Palijenka greps på morgonen dagen för manifestationen.

Palijenka frigavs i höstas efter att ha avtjänat ett och ett halvt års fängelse och var då själv erkänd som politisk fånge av såväl Amnesty International som inhemska människorättsförsvarare.

I själva aktionen deltog ett dussin personer, övervakade av lika många civilklädda poliser eller säkerhetsmän som bland annat filmade deltagarna. Något ingripande mot de protesterande ägde dock inte rum. Mötesdeltagarna höll upp plakat och en banderoll där det stod ”Frihet åt de politiska fångarna” och skanderade slagord om frihet åt de individuella fångarna, totalt sju olika namn.

Fler personer rapporteras ha gripits efter aktionen. Namn som nämns är Maja Navumova, Leanid Kulakou, Volha Mikalajtjik och Artsiom Tjarnjak.

Samtliga har sannolikt böter eller kortare arreststraff att vänta.

Nätverket Svaboda Palitvjaznam har en bredare syn på vem som är politisk fånge än de etablerade människorättsorganisationerna. Sedan Palijenkas frigivande räknar de senare i dag bara Michail Zjamtjuzjny som sådan. Zjamtjuzjny var själv verksam som människorättsförsvarare då han föll offer för en brottsprovokation och i fängelset har han drabbats av ständiga disciplinstraff, senast för en vecka sedan då han skickades till straffcell på tre månader.

På nätverkets lista över politiska fångar finns även fackföreningsledarna Ihar Komlik och Henadz Fjadynitj som avtjänar frihetsstraff bestående i husarrest, samt ett antal personer som fällts för verkliga brott men där det finns en politisk dimension.

Vjasna 1, 2, 3