Dialog om dödsstraff för syns skull

En ny parlamentsutredning om dödsstraffets eventuella avskaffande ska ledas av Henadz Davydzka – som tidigare tagit tydlig ställning för fortsatta avrättningar.

I parlamentets nyvalda underhus har en arbetsgrupp skapats ”för att studera frågan om dödsstraffets avskaffande”. Även i tidigare sammansättningar av församlingen har en liknande grupp funnits om än med annat namn – gruppen ”för att studera problematiken kring dödsstraffet som bestraffningsmetod”.

Namnändringen har kommit till på initiativ från det belarusiska utrikesministeriet.

Belarus uppmanas regelbundet av omvärlden, särskilt EU och Europarådet, att införa ett moratorium för dödsstraffet för att i förlängningen avskaffa det. Landet är det enda i Europa som tillämpar straffet och också det enda som därför inte är och inte kan vara med i Europarådet. Varje år utdömer det en handfull dödsstraff som sedan också verkställs.

Den nya arbetsgruppen leds av Henadz Davydzka som även är ordförande i parlamentets utskott för mänskliga rättigheter, nationella minoriteter och massmedier. Davydzka leder också den statsstyrda organisationen Belaja Rus som – trots att den formellt är opolitiskt – är det närmsta ett maktparti Belarus har. Huvuddelen av parlamentets 110 ledamöter brukar vara företrädare för Belaja Rus.

Davydzka har själv upprepade gånger uttalat sig för dödsstraffet. 2014 manade han till avrättningar av de som säljer narkotikasorten Spice, i augusti 2019 uttalade han sig emot en möjlig folkomröstning kring dödsstraffet – med hänvisning till att det belarusiska folket hade sagt sitt om frågan redan 1996 – och i november manade han till motstånd mot dem som utifrån försöker påverka Belarus i frågan.

Han tycktes då hänvisa till att EU i praktiken lägger allt mindre vikt vid människorättssituationen i landet:

– Vårt land har på sistone tagit ett stort steg, sa han till den statliga nyhetsbyrån Belta, genom att befria sig från den dubbelstandarder som tillämpats gentemot oss. Detta tillåts Amerika och Japan utan att ens diskuteras.

Han konstaterar också öppet att arbetsgruppens dialog med Väst har som syfte att mildra kritiken och maningarna till dödsstraffets avskaffande.

Davydzka har en bakgrund som teater- och tv-chef och har även varit ordförande i president Lukasjenkas kulturfond.

Källa: euroradio.fm