Gibb i diplomatisk fnurra om HBTQ

Storbritanniens ambassad gjorde i förra veckan gjorde ett utspel till stöd för HBTQ-personers rättigheter, vilket föranledde ett skarpt uttalande från Belarus inrikesministerium. Uttalandet tolkas av statsvetaren Valer Karbalevitj som en provokation riktad mot dialogen med EU.

17 maj inföll internationella dagen mot homofobi. För att uppmärksamma detta hängde Storbritanniens ambassad i Minsk ut en regnbågsflagga, och ambassadör Fiona Gibb gjorde ett videouttalande. Där beklagade hon myndigheternas sabotage av queerfestivalen DOTYK i Minsk för en och en halv månad sedan. Gibb har i övrigt gjord sig känd som mycket försiktig när det gäller att kritisera människorättssituationen i Belarus.

Utspelet bemöttes tre dagar senare med en skarp kommentar på det belarusiska inrikesministeriets webbsida.

Där beklagade man ambassadens regnbågsflaggning och ”utmaning” mot de traditionella och kristna värden som omfattas av den ”överväldigande majoriteten belarusier”. Man underströk de traditionella heterosexuella relationernas betydelse för mänsklighetens fortlevnad och skrev att enkönade relationer är ”falska”, liksom HBTQ-samfundet och hela dess rättighetskamp.

”Vi är för det äkta”, avslutades texten, ”de kommer inte att lyckas!”

I en kommentar på Radio Svabodas webbsida skriver statsvetaren Valer Karbalevitj att myndigheter som vill styra över privatlivets frågor är utmärkande för totalitära stater, och att uttalandet dessutom strider mot den belarusiska lagstiftningens motsvarighet till hets mot folkgrupp.

Han påpekar också det märkliga i att inrikesministeriet reagerar mot en utländsk ambassad – något som normalt är utrikesministeriets uppgift. Karbalevitj menar att inrikesministeriet på så vis kan vara ute efter att torpedera människorättsdialogen med EU.

I dag inleds Minskdialogen, ett tredagarsforum för internationell politik, som Belarus hoppas ska bli en årligt evenemang och ett verktyg i landets strävan att positionera sig som en plattform för fred och säkerhet. Utrikesminister Uladzimir Makej fick i samband med forumets öppnande en fråga om inrikesministeriets uttalande, och svarade i allmänna ordalag att den som gör ett uttalande bör tänka igenom dess konsekvenser.

Brittiska ambassaden ska dock ha avböjt att kommentera inrikesministeriets utspel.

Valer Karbalevitj påminner i sin kommentar om att president Aljaksandr Lukasjenka tidigare har deklarerat sin personliga motvilja mot homosexuella. Bland annat skedde detta då den dåvarande tyske utrikesministern Guido Westerwelle, själv homosexuell, besöke Belarus i november 2010. Två år senare sa Lukasjenko även att ”det är bättre att vara diktator än homosexuell”.

Källor: Nastojasjtjeje VremjaBelorusskij Partizan 1, 2, tut.byInrikesministeriet, Premier