Ett års husarrest för ”vit legionär”

En av de tidigare anklagade i fallet med ”Vita legionen”, Andrej Bjaljauski, dömdes i dag till ett års husarrest för att ha haft en skarp patron hemma.

Utredningen mot den sedan länge nedlagda Vita legionen, vars medlemmar i samband med förra vårvinterns protester anklagades för att ha bildat en väpnat grupp och förberett massoroligheter, lades ned i november. Två av de berörda ställdes dock sedan inför nya anklagelser – om vapenbrott.

Dels handlar det om legionens tidigare ledare Miroslau Lazouski. Vid gripandet i slutet av mars förra året påstår sig myndigheterna ha funnit en automatkarbin i hans bagagelucka. Lazouski förnekar att han lagt vapnet där.

Vad som händer med Lazouskis fall är i dagsläget oklart.

Dels handlar det om Andrej Bjaljauski, som i dag på morgonen alltså dömdes till ett års husarrest. Bakgrunden var att myndigheterna vid gripandet av honom – under en husrannsakan i hans hem – hittade en skarp patron till en automatkarbin. Bjaljauski har erkänt att patronen är hans men förnekat att han tänkte göra något med den.

Han säger i dag att han tänker överklaga domen.

Bjaljauskis advokat menar att straffet är uppenbart oproportionerligt, med tanke på att det rör sig om en enda patron utan tillhörande vapen, och eftersom det inte funnits någon brottslig avsikt med den. Han menar att domstolen kunde ha begränsat sig till ett bötesstraff.

Fallet med Vita legionen, där 16 tidigare medlemmar anklagades för vad som allmänt uppfattades som uppdiktade brott, var det sannolikt mest uppmärksammade i Belarus under 2017. Tillslaget i slutet av mars kantades av sensationella uttalanden av president Lukasjenka om väpnade träningsläger i Belarus och i grannländerna.

Påståendena uppfattades redan från början av många som ett sätt att rättfärdiga polisingripandena mot den då omfattande demonstrationsvågen.Trovärdiga rapporter om tortyr av de misstänkta förekom och en av deras advokater fråntogs sin yrkeslicens. 30 november meddelades dock utredningen vara nedlagd utan att någon hade åtalats.

Källor: Vjasna, Belaruspartisan.org 1, 2