EU: Rättvisa val stärker suveränitet

EU:s höge representant i utrikesfrågor, Josep Borrel, manar i dag Lukasjenkaregimen att avbryta repressionen inför valet på söndag – samtidigt som han uttalar stöd för Belarus suveränitet.

Som tidigare rapporterat drar det ihop sig till ett ovanligt laddat presidentval i Belarus på söndag. Efter rekordstora demonstrationer för den oväntade utmanaren Svetlana Tsichanouskaja har regimen ytterligare stärkt sitt grepp över rösträkningen genom att inte släppa in mer än ett fåtal oberoende observatörer i vallokalerna, vidare kampanjmöten har förhindrats, och liksom vid flera andra tillfällen de senaste månaderna äger nu gripanden rum.

Från vallokaler där observatörer har lyckats räkna hur många som går in – förtidsröstning inleddes i tisdags – rapporteras också om kraftigt överdrivna officiella siffror för valdeltagandet. Just förtidsröstningen brukar vara särskilt känslig för fusk och det ligger därför i regimens intresse att överdriva deltagandet i den.

Samtidigt har Lukasjankas anklagelser om att Ryssland står bakom Tsichanouskajas make och andra utmanövrerade valutmanare aktualiserats genom gripandet av 33 ryska legosoldater i förra veckan. Dessa misstänks ha skickats till Belarus för att provocera fram våld i samband med väntade valprotester.

Lukasjenka har låtit förstå att han genom att hålla fast vid makten också försvarar landets suveränitet.

I dag gjorde EU:s höge representant i utrikesfrågor, Josep Borrel, därför följande uttalande:

”Presidentvalet i Belarus kommer att äga rum på söndag, 9 augusti, och förhandsröstning har redan startat.

Under valkampanjen har det belarusiska folket visat en aldrig tidigare skådad politisk mobilisering för fria val och demokrati. Den fredliga mobiliseringen av samhället har hittills bemötts med oacceptabla fortsatta inskränkningar av media- och mötesfriheten, liksom med gripanden av fredliga demonstranter, inhemska observatörer, journalister och aktivister.

Landets suveränitet och självständighet kan bara stärkas genom fredliga, fria och rättvisa val. EU fortsätter att uppmana de belarusiska myndigheterna att säkra respekten för grundläggande yttrandefrihet och rätten att samlas fredligt, i enlighet med Belarus internationella åtaganden.

EU uppmanar de belarusiska myndigheterna att garantera utövandet av fullständiga politiska rättigheter för kandidaterna, att undvika användande av våld mot fredliga demonstranter, att avstå från ytterligare gripanden av valobservatörer, fredliga demonstranter, kandidater och deras kampanjarbetare, och att omedelbart frige alla aktivister, människorättsförsvarare, bloggare och journalister som gripits av politiska skäl.

EU förblir engagerat i att stärka sin relation med det belarusiska folket. Vi stödjer Belarus självständighet och suveränitet, medan mänskliga rättigheter och demokrati förblir centrala för EU:s överväganden då det utformar sin politik gentemot landet.”