EU-kommissarie hos Lukasjenka

Günther Ettinger, EU:s kommissarie för budget- och personalfrågor, träffade på måndag förmiddag Belarus president Aljaksandr Lukasjenka i Minsk. Från människorättsrörelsen vill man inte se ett villkorslöst samarbete mellan EU och Belarus.

Vid mötet med Oettinger bedyrade Lukasjenka att Belarus vill se goda förbindelser med alla sina grannar och konstaterade att man nu gör framsteg inte minst på det ekonomiska området. Enligt Lukasjenka skulle man vilja se att utrikeshandeln fördelade sig jämnt mellan EU, Ryssland och världens övriga länder.

Han underströk hur viktig exporten är för Belarus: bara hälften av vad som produceras i landet konsumeras där, resten säljs utomlands.

Vidare uttryckte han uppskattning för EU:s ökade finansiering av olika samarbetsprojekt. Lukasjenka försäkrade även att EU inte behövde oroa sig för säkerheten vid den nästan hundrafemtio mil långa landgränsen mot EU.

När det gällde problematiska frågor medgav han att det fanns sådana men menade att de inte var av ”kronisk” karaktär utan gick att lösa.

– Om ni har några frågor till mig, om det finns några bekymmer i Europeiska unionen vad gäller Belarus, så förväntar jag mig ett öppet samtal och är beredd att svara på alla frågor och farhågor, och om så behövs fatta motsvarande beslut, sa Lukasjenka.

Huruvida sådana problem dryftades av Oettinger framgår inte av presidentadministrationens mötesreferat. Där står bara att Oettinger säger sig trivas i Minsk:

– Jag minns hur jag hade möjlighet att besöka Minsk för fem år sedan för att delta i en stor konferens om Eurasiska ekonomiska unionen, tillade Oettinger. Men mitt första intryck av Belarus var redan på 1960-talet när mamma tvingade mig att öva på fortepiano med en belarusisk lärarinna under loppet av åtta år. Jag hade hemskt gärna spelat fotboll men var tvungen att hålla på med detta.

Senare samma dag träffade Günther Oettinger människorättsförsvararen och före detta politiska fången Ales Bjaljatski. Denne efterlyste att EU:s stöd till Belarus villkoras mot systematiska förbättringar inom demokrati och mänskliga rättigheter.

Källor: Presidentadministrationen, Vjasna