EU och OSSE protesterar mot massgripanden

Lukasjenkaregimens reaktion mot utbredda protestmarscher innebär en återgång från bötfällanden till gripanden av dem som engagerar sig i protester.

Omkring tvåhundra personer har gripits de senaste veckorna, och döms nu till böter eller upp till 15 dagars arrest. Det handlar framförallt om protesterna mot dekret nummer 3 – kallade ”Icke-parasiternas marsch” – som dragit ovanligt många icke-organiserade deltagare som annars inte är vana vid att delta i demonstrationer. Men även flera ledande oppositionspolitiker har dömts till arrest.

Därutöver har polisen slagit till mot aktivister i en mindre protest mot byggandet av ett köpcenter intill de stalintida massgravarna i Kurapatyskogen utanför Minsk.

En del av gripandena har gjorts före större protester – i det uppenbara syftet att hindra de gripnas medverkan – och med konstruerade svepskäl så som att personen svurit offentligt. Här ingår bland annat 25 journalister som polisen slagit till mot i en samordnad aktion. Andra har gripits efter massmötena på omkringliggande gator. Men själva mötena har alltså lämnats i fred, även de som saknat tillstånd. Lukasjenkaregimen har också skjutit upp både tillämpandet av dekret nummer 3 och byggandet av köpcentret.

Uppenbarligen går regimen en balansgång mellan behovet av att upprätthålla en auktoritär ordning och behovet att fortsätta dialogen med EU och OSSE. Efter en svajig start i förra veckan – då en OSSE-representant uttryckte tacksamhet för att regimföreträdare utlovat återhållsamhet i tillslagen – har dock båda organisationerna formulerat tydliga protester. EU understryker också att respekt för mänskliga rättigheter utgör nyckeln till bättre relationer med unionen.

Källa: Vjasna 1, 2, 3, 4; OSSE