EU-parlament vill se mer sanktioner

EU-parlamentet antog i går en resolution där det uttryckte solidaritet med Litauen, Polen och Lettland som drabbade av Lukasjenkas migrantattack. Unionen och medlemsstaterna måste hjälpa migranterna skyndsamt, säger man.

Den statsstödda migrantströmmen in i EU – i kombination med en desinformationskampanj – utgör ett slags hybridkrigföring med syfte att skrämma och destabilisera EU, menar parlamentets ledamöter enligt ett pressmeddelande. Resolutionen antogs med siffrorna 506 för och 29 emot, medan 139 ledamöter avstod från att rösta.

I resolutionen vill parlamentet också ställa Lukasjenka inför rätta i Internationella brottsmålsdomstolen, för ”brott i massiv skala” mot Belarus medborgare. Chicagokonventionen, Montrealkonventionen och FN-konventionen mot tortyr – som Belarus anslutit sig till – ger stöd för detta, menar parlamentet. Ledamöterna fördömer ”repressionen, tortyren och den dåliga behandlingen av Belarus fredliga folk”, som pågått alltsedan folkliga protester bröt ut mot fuskvalet i augusti förra året.

Parlamentet beklagar att EU:s ekonomiska sanktioner bara delvis haft effekt på Lukasjenkaregimen och manar därför till stärkta sanktioner mot nyckelsektorer, och till antagandet av ett femte sanktionspaket gentemot belarusiska individer och organisationer som är inblandade i det ”ändlösa” kväsandet av protesterna.

Ledamöterna manar också till entydigt stöd för den belarusiska demokratiska oppositionen i att organisera fria och rättvisa val under internationell övervakning. De fördömer samarbetet mellan Lukasjenka och Putin och menar att det är viktigt att exponera Rysslands stöd till Lukasjenka och dess inblandning i hybridaktionerna mot EU.

Både EU och USA har i spåren av förra årets valprotester infört sanktioner i flera steg. Effekten av ekonomiska sanktioner som tillkom under sommaren väntas dock inte bli tydlig förrän omkring kommande årsskifte. Den belarusiska ekonomin rapporteras under det senaste året ha växt på grund av ökad efterfrågan på landets exportprodukter.