EU-parlamentet höjer rösten

I en ny resolution riktar EU-parlamentet hård kritik mot vad man kallar ”allvarlig förföljelse av oberoende nyhetssajter och journalister”. Formuleringarna är skarpare än vad man på senare år har kunnat höra från diplomatiskt håll.

Resolutionen som antogs i dag torsdag konstaterar att situationen för mediefrihet fortsätter att försämras i Belarus. Som exempel nämner den gripandena av totalt över hundra journalister i samband med bevakning av protestmöten under 2017, förföljelsen av frilanskorrespondenter som utan ackreditering samarbetar med utlandsbaserade media, samt blockeringen av nyhetssajterna Chartyja’97 och Belorusskij Partizan.

Resolutionen tar också upp det så kallade BelTA-fallet i vilket bland annat de ledande oberoende nyhetsförmedlarna BelaPAN och Tut.by utsattes för husrannsakningar, journalister och redaktörer greps och förhördes, och en brottsutredning om olovligt tillträde till statliga BelTA:s nyhetsmaterial pågår. Europaparlamentet anser att gripandena inte stod i proportion till omständigheterna och uppmanar dessutom de belarusiska myndigheterna att lägga ned anklagelserna.

Även den nya medielagstiftningen kritiseras som ett sätt att utöva strängare kontroll över internet.

Samtidigt ställer man sig i resolutionen positiv till Polens och Litauens stöd för oberoende belarusiska medier, särskilt nämns Chartyja’97 och Polenbaserade tv-kanalen Belsat. Parlamentet uppmanar andra europeiska länder och European Endowment for Democracy (instiftat av företrädesvis EU-länder) att  att följa det polska och litauiska exemplet. Man uppmanar också EU:s utrikestjänst och EU-kommissionen att fortsätta stödja både civilsamhälle och oberoende media i Belarus.

Dessutom manar man till en oberoende utredning av två journalisters död: Pavel Sjaramet, som sprängdes i Kiev 2016, och Aleh Bjabenin, som hittades hängd på sin datja utanför Minsk 2010.

Vidare beklagar man domen mot fackföreningsledarna Henadz Fjadynitj och Ihar Komlik samt kräver att människorättsförsvararen Michail Zjamtjuzjny och aktivisten Zmitser Palijenka släpps ur fängelse.

Senast en liknande kritisk resolution antogs var i april. EU-parlamentet som består av direktvalda ledamöter var även då skarpare än vad som på senare år varit kutym från andra EU-institutioner, eller enskilda EU-länders regeringar.

Källa: Naviny