EU-sanktioner mot utrikesminister Makej tillfälligt hävda

20120820_makey_tEU:s ministerråd beslutade på måndagen som väntat att tillfälligt upphäva delar av de sanktioner som riktas mot Belarus (Vitrysslands) utrikesminister Uladzimir Makej. Därmed är han inte längre förhindrad att resa in i EU.

Beslutet motiveras med att EU vill ”underlätta diplomatiska kontakter mellan Belarus och EU”. I praktiken innebär det bland annat att Makej kan delta i det utrikesministermöte som planeras till den 22 juli i Bryssel, inom ramen för det Östliga partnerskapet.

EU:s ministerråd konstaterar samtidigt att Makejs status kommer att tas upp till ny prövning vid nästa ordinarie granskning av sanktionsfrågan i oktober. Man noterar också att måndagens beslut inte innebär någon politisk kursändring gentemot Belarus från unionens sida.

Uladzimir Makej blev föremål för EU:s sanktioner mot statstjänstemän med ansvar för allvarliga människorättsbrott i januari 2011. Han var då chef för presidentadministrationen och anses ha spelat en viktig roll i den omfattande repressionen mot oliktänkande i Belarus i samband med presidentvalet i december 2010.

Källa: EU