Experter: Ryssland viktigast

Oberoende experter spår inga stora förändringar i Belarus, varken i landets position på den internationella arenan eller när det gäller den auktoritära samhällsordningen.

I förra veckan hölls Minskdialogen, ett stort säkerhetspolitiskt forum. President Aljaksandr Lukasjenka ska ha fått idén till evenemanget då OSSE:s parlamentariska församling förra sommaren höll sitt möte i Minsk.

– Vi är inte med Ryssland mot Europa och inte med Europa mot Ryssland, sa Lukasjenka i sitt anförande på forumet. Vi accepterar av princip inte frågan om vem vi är med. Våra alliansförbindelser med Ryssland och inriktning på integration inom ramen för Eurasiska ekonomiska unionen inskränker inte på något vis de europeiska ländernas intressen. Och tvärtom, utvecklandet av relationer med EU, USA och Väst motsäger inte dynamiken i vårt nära samarbete i Öst, utan tjänar till att skapa en zon av tillit.

Anförandet var i linje med Minsks roll som medlare i den ukrainska konflikten och ambitionen att stå värd för samtal om en ny säkerhetsordning, ett ”Helsingfors 2”, likt den överenskommelse som på 1970-talet slöts mellan Väst och Sovjetunionen. De nya samtalen skulle dock omfatta fler länder, så som Kina, Indien och Japan.

I tisdags besökte dock även Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov Minsk, där han träffade både Lukasjenka och dennes utrikesminister Uladzimir Makej. Vid en presskonferens efteråt sa Lavrov att man diskuterat inte bara relationen mellan de två länderna utan också förhållandet till EU och Nato.

– Vi är eniga i vår position, sammanfattade Lavrov. Vi är allierade.

Den politiske journalisten Aljaksandr Klaskouski konstaterar att Lavrov därmed gav ett eget svar på den fråga Lukasjenka inte vill höra talas om. Lukasjenka och Lavrov talade också om ett planerat toppmöte inom den rysk-belarusiska ”unionsstaten”, ett projekt härrörande från den tid då Lukasjenka aspirerade på en roll i Ryssland men som nu snarare kan bli ett verkyg för rysk dominans i Belarus. Mötet har tidigare förväntats äga rum tredje veckan i juni men datumet är ännu oklart.

På agendan mellan de båda länderna står sedan i höstas ett avtal om att erkänna visum utfärdade av samarbetspartnern, något som dock har fördröjts. I förlängningen hägrar vad Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev 2015 kallade ”ett litet Schengen för två”.

Klaskouskis kollega, statsvetaren Valer Karbalevitj, menar att Lukasjenka bromsar överenskommelsen för att den undergräver landets suveränitet. Av samma skäl har Lukasjenka ännu inte heller gått med på att inhysa en rysk flygbas. Andrej Paratnikou – redaktör för Belarus Security Blog – menar att eventuella nya påtryckningar om basen kommer att mötas av fortsatt starkt motstånd från Lukasjenka.

Paratnikou säger också att den belarusiske diktatorn fortsatt kommer att utöva ”hård kontroll” över det egna samhället, för att inte öppna möjligheter för rysk manipulation. Enligt Klaskouski råder det dock inget tvivel om att Belarus utrikespolitiska manöverutrymme krymper om spänningen mellan Ryssland och Väst ökar. Då drar Moskva ned Belarus ”i sin skyttegrav”, skriver Klaskouski.

Källa: Naviny