Fackekonom kvar i häkte

Radioelekotroniska fackförbundets (REP) ekonomiansvarige – tillika ordförande i avdelningen i Minsk – Ihar Komlik blir tills vidare kvar i häktet.

Som tidigare rapporterat sitter Ihar Komlik sedan början av augusti i häkte, enligt beslut av åklagare. I fredags behandlades hans överklagan av häktningsbeslutet av domstolen i Partizanräjongen i Minsk – dock utan att Komlik fick närvara. Domstolen fann också häktningen motiverad eftersom Komlik anklagas för ett allvarligt brott.

Ihar Komlik greps 2 augusti, liksom även förbundsordförande Henadz Fjadynitj. Den senare släpptes snart men är liksom Komlik officiellt misstänkt för grovt skattebrott. Enligt myndigheterna har de två ”för personlig vinning i fackförbundets namn öppnat konton i utländska banker till vilka stora penningsummor frekvent ankommit”.

Straffet kan om de fälls i domstol bli upp till sju års fängelse.

Av allt att döma handlar det om konton som används av REP för att ta emot utländskt bistånd. Biståndet till civilsamhällesorganisationer motarbetas av den belarusiska regimen, vilket nödvändiggör upplägg liknande REP:s för de organisationer som vill hitta annan finansiering än medlemsavgifter.

Några inhemska sponsorer som är villiga att utmana regimen finns knappast. Medlemsantalen är också begränsade eftersom aktivt fackligt arbete ofta bemöts med repressalier.

Varken i Belarus eller utomlands tror människorättsförsvarare eller oberoende fackförbund på att Komlik och Fjadynitj skulle ha öppnat kontona för egen vinnings skull. De uppfattar brottsutredningen som en hämnd för att REP var aktivt i vårvinterns protester mot det så kallade ”parasitdekretet”, då en demonstrationsvåg svepte över Belarus men slutade i massgripanden.

REP deltog aktivt i protesterna och ska dessutom ha samlat in 45000 underskrifter mot dekretet.

Efter tillslaget i början av augusti gick Belarus ledande människorättsorganisationer ut i ett gemensamt uttalande och förklarade att de betraktar den häktade Ihar Komlik som politisk fånge. Protesten stöddes senare av det internationella Observatoriet för försvar av människorättsförsvarare, kopplat till den välrenommerade organisationen FIDH.

Även de internationella fackliga paraplyorganisationerna IndustriALL och ITUC – med omkring tvåhundra miljoner medlemmar i de flesta av världens länder –  krävde i augusti att brottsanklagelserna mot Komlik och Fjadynitj skulle dras tillbaka.

Fredagens domslut om häktningen överklagades genast av Komliks advokat till Minsks stadsdomstol, som ska behandla frågan i morgon tisdag.

Belarus ledande människorättsorganisation Vjasna råkade 2011 ut för en liknande händelse då ordföranden Ales Bjaljatski greps och tvingades sitta tre år i fängelse för skattebrott, också relaterat till just konton i utlandet. Han erkändes då av Amnesty International som samvetsfånge.

Källa: Vjasna