Fackledare blir utan körkort

Ordföranden i Radioelektroniska fackförbundet Henadz Fjadynitj, som står inför politiskt motiverade skattebrottsanklagelser, blir dessutom utan körkort de närmsta fyra åren.

Brottsanklagelserna mot Radioelektroniska fackförbundets ordförande och ekonom har rönt internationell uppmärksamhet. Ledande globala fackliga organisationer har uppmanat Belarus att dra tillbaka dem. Utredningen pågår dock alltjämt.

Samtidigt har den brottsanklagade ordföranden Fjadynitj under mystiska omständigheter berövats sitt körkort.

Det var 4 augusti, två dagar efter husrannsakningarna hos fackförbundsrörelsen – och det tillfälliga gripandet av Fjadynitj – som han stannade till på Melnikajtegatan i Minsk. Han säger sig ha lämnat nycklarna i bilen medan han gick och köpte cigaretter.

Mer än sju veckor senare, 25 september, kallades han till vicechefen för trafikpolisen i Minsk. Denne påstod att Fjadynitj hade backat på en annan bil när han parkerat. Fjadynitj erbjöds att slippa undan med böter om han erkände och det erbjudandet godtog han.

Men samma kväll ringde en polisofficer upp Fjadynitj som återigen fick inställa sig på en polisstation. Officeren bad att få tillbaka bötesprotokollet och förde honom därefter till en annan officer, som gav honom ett nytt protokoll. Enligt detta berövades Fjadynitj rätten att köra bil för fyra år framåt.

Fjadynitj anmälde det inträffade till trafikpolisens avdelning för interna utredningar, som dock inte fann att några oegentligheter hade ägt rum. Därefter anmälde han det till domstolen i Minsks Moskvaräjong som 21 november faktiskt upphävde beslutet om indraget körkort och hänvisade ärendet åter till trafikpolisen.

28 december kom dock trafikpolisen återigen fram till att beslutet varit korrekt. Fjadynitj påstås ha kört på en annan bil och därefter smitit från olycksplatsen.

Själv förnekar han alltihop och säger sig vara övertygad om att anklagelsen är medvetet fabricerad.

Källa: Vjasna