Fackledare fälldes för skattebrott

I dag föll domen mot fackföreningsledarna Henadz Fjadynitj och Ihar Komlik som anklagats för påstått skattebrott: straffet blev fyra års frihetsinskränkning och fem års ledarskapsförbud, jämte skönstaxering om totalt 200 000 kronor. Östgruppen uppmanar nu Sveriges utrikesminister Margot Wallström att reagera skarpt mot den belarusiska regimen.

– Om Sveriges regering blundar för människorättsbrotten i Belarus ger man i praktiken Lukasjenkaregimen frikort för fortsatt repression mot oliktänkande, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Henadz Fjadynitj och Ihar Komlik är ledande företrädare för det oberoende Radioelektroniska fackförbundet, REP, som bland annat utmärkt sig för sin aktiva kritik av Belarus brott mot internationella arbetsrättsliga konventioner. Rättsprocessen mot dem har av människorättsförsvarare setts som ett försök från regimens sida att tysta sina kritiker.

Formellt dömdes Fjadynitj och Komlik för att ha undanhållit staten skatt, genom att via konton i utlandet ha hanterat utländska biståndsmedel. Men de bevis och vittnesmål som presenterades under rättegången underkändes helt av oberoende bedömare. Samma anklagelsegrund användes för övrigt i en uppmärksammad rättsprocess mot en av Belarus främsta människorättsförsvarare, Ales Bjaljatski, när denne år 2011 dömdes till ett mångårigt fängelsestraff och sedermera blev en av landets mest uppmärksammade politiska fångar.

Enligt domslutet ska Fjadynitj och Komlik avtjäna fyra års frihetsinskränkning, där de får vistas hemma men med regelbunden anmälningsplikt och strikt reglerade rutiner. Under de närmaste fem åren förbjuds de också att inneha ledande positioner, och kan alltså inte fortsätta verka i sina roller inom fackföreningen REP.

Därutöver skönstaxeras de med totalt motsvarande 200 000 kronor.

– Även om Fjadynitj och Komlik inte måste avtjäna sina straff i fängelse innebär domen att de under lång tid hindras från att verka aktivt i fackföreningsrörelsen. Den riskerar också att fungera avskräckande mot andra regimkritiker, säger Martin Uggla.

Östgruppen efterlyser nu ett starkare engagemang från Sverige och EU gentemot diktaturregimen i Belarus.

– Sveriges och EU:s Belaruspolitik måste upp till förnyad diskussion. Lukasjenkas förtryck bör få tydliga konsekvenser, exempelvis i form av nya sanktioner mot personer som gjort sig skyldiga till allvarliga människorättsbrott. Samtidigt bör det ekonomiska bistånd som ges till Belarus uteslutande riktas till demokratiska krafter. Idag går istället merparten av resurserna till samarbeten med statliga aktörer, säger Martin Uggla.

Källa: Östgruppen