Facklig delegation i Minsk

En internationell facklig delegation besöker i dagarna Minsk för samtal med arbets- och utrikesministerierna. I bakgrunden finns brottsutredningen mot oberoende Radioelektroniska fackföreningen, REP.

Delegationen består av tre företrädare för IndustriALL och en för ITUC (International Trade Union Confederation) med 50 respektive 176 miljoner medlemmar i flertalet av världens länder.

På agendan i ministeriemötena står Belarus ovilja eller oförmåga att uppfylla de rekommendationer som den internationella arbetsorganisationen ILO:s utredningskommission utfärdade 2004. Utredningen ägde rum på begäran av flera belarusiska fackförbund och kom fram till att landet inte följer de arbetsrättslinga konventioner det skrivit under.

De internationella fackliga organisationerna är beredda att bidra med experter.

Sannolikt kommer diskussionerna även att handla om brottsutredningen mot det oberoende Radioelektroniska fackförbundet, REP. Det var i somras som myndigheterna företog en räd mot förbundet och grep ordföranden Henadz Fjadynitj och den ekonomiansvarige Ihar Komlik, och anklagade dem för grovt skattebrott. De skulle i förbundets namn men för personligt vinnings skull ha upprättat konton i utlandet.

I praktiken handlar det sannolikt om en nödlösning för att kunna ta emot utländska biståndsmedel, något som den belarusiska regimen motarbetar. Komlik, som hölls häktad i flera månader, betraktades av inhemska människorättsförsvarare som politisk fånge. Fallet påminner starkt om fängslandet av människorättsorganisationen Vjasnas ledare Ales Bjaljatski 2011-2014.

Ett motiv till att man slog till mot REP förra året kan ha varit förbundets aktiva roll i de omfattande protesterna mot president Lukasjenkas så kallade parasitdekret.

Just IndustriALL och ITUC protesterade tidigt mot förföljelsen.

1 maj går tiden för utredningen ut. Då kan den antingen förlängas, läggas ned, eller överlämnas till åtal. Inom utredningen har hittills närmare sexhundra av REP:s medlemmar förhörts och frågorna har handlat om hantering av utländska pengar inom förbundet. Även en besökande dansk fackrepresentant förhördes i december.

REP:s ordförande Henadz Fjadynitj säger till Belaruskaja Prauda att man mot bakgrund av massförhören hade väntat sig att många lämnar förbundet, men att hittills bara två personer har begärt utträde.

Källa: Belaruskaja Prauda